References

 1. Al’tman M. S. Dostoevskiy. Po vekham imen [Dostoevsky. Milestones of names]. Saratov, Saratov State University Publ., 1975. 280 p.
 2. Gabdullina V. I. Roman F. M. Dostoevskogo ≪Prestuplenie i nakazanie≫: pritchevaya strategiya v aspekte dinamicheskoy poetiki [The novel by F. M. Dostoevsky “Crime and Punishment”: a parabolic strategy in the aspect of dynamic poetics]. Vremena i dukhovnost’. Sbornik v chest’ 70-letiya akademika NAN RK S. A. Kaskabasova [Times and spirituality. Collected volume in honor of the 70th anniversary of the member of the NAS RK S. A. Kaskabasov]. Almaty, Arda Publ., 2010, pp. 94—100.
 3. Gabdullina V. I. Narrativnye strategii Dostoevskogo: ot zamysla k voploshcheniyu [Narrative strategies by Dostoevsky: from conception to embodiment]. Russkaya slovesnost’ v Rossii i Kazakhstane: aspekty integratsii: materialy Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii (15—16 sentyabrya 2011 g.) [Russian philology in Russia and Kazakhstan: aspects of integration: Proc. International Scientific and Practical Conference (September 15—16, 2011)]. Barnaul, Altaian State Pedagogical Academy, 2011, pp. 100—107.
 4. Esaulov I. A. O sokrovennom smysle ≪Stantsionnogo smotritelya≫ A. S. Pushkina [About the inmost meaning of “The Stationmaster” by A. S. Pushkin]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2012. Vol. 10: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII—XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th—20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 7, pp. 25—30.
 5. Zakharov V. N. Problemy istoricheskoy poetiki. Etnologicheskie aspekty [The problems of historical poetics. Ethnological aspects]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 264 p.
 6.  Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The name of the author is Dostoevsky. Essay of the creative work]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p.
 7. Morozova S. N. Zhanr romansa v tvorchestve Ya. P. Polonskogo: sootnoshenie romanticheskogo i realisticheskogo [The romance genre in the works by Ya. P. Polonsky: interrelation between the romantic and the realistic]. Izvestiya penzenskogo universiteta im. V. G. Belinskogo [Bulletin of V. G. Belinsky Penza University], 2010, no. 19, pp. 36—39.
 8. Mochul’skiy K. V. Gogol’. Solov’ev. Dostoevskiy [Gogol. Solovyov. Dostoevsky]. Moscow, Respublika Publ., 1995. 607 p.
 9. Tunimanov V. A. Tvorchestvo Dostoevskogo (1854—1862) [Works of Dostoevsky (1854—1862)]. Leningrad, Nauka Publ., 1980. 294 p.
 10. Tyupa V. I. Slovar’ motivov kak nauchnaya problema (na materiale pushkinskogo tvorchestva) [Vocabulary of motives as a scientific problem (based on materials of Pushkin’s works)]. Slovar’-ukazatel’ syuzhetov i motivov russkoy literatury: eksperimental’noe izdanie [Dictionary of the plots and motives of Russian literature: a pilot edition]. Novosibirsk, SB RAS Publ., 2003, pp. 170—197.
 11. Shmid V. Narratologiya [Narratology]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2003. 312 p.