References

 1. Bakhtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo [The problems of poetics of Dostoevsky]. Moscow, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1963. 167 p.
 2. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Art]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979. 424 p.
 3. Brodskiy J. Vlast’ stikhiy. O Dostoevskom. Den’gi [The power of Nature. About Dostoevsky. Money]. Available at: http://www.mymoney.pro (accessed 10 August 2015).
 4. Grossman L. P. Bal’zak [Balzac]. Biblioteka Dostoevskogo: Po neizdannym materialam. S prilozheniem kataloga biblioteki Dostoevskogo [The library of Dostoevsky: based on the unpublished materials. With the catalogue of Dostoevsky’s library]. Odessa, Knigoizdatel’stvo A. A. Ivasenko Publ., 1919, pp. 27–63.
 5. Grossman L. P. Bal’zak v perevode Dostoevskogo [Balzac in translation by Dostoevsky]. Bal’zak O. Evgeniya Grande. Per. F. M. Dostoevskogo. Red. i komment. L. P. Grossmana [Balzac H. Eugenie Grandet, translated by F. M. Dostoevsky, edited and commented by L. P. Grossman]. Moscow; Leningrad, Academia Publ., 1935, pp. IX–XXXVII.
 6. Grossman L. P. Poetika Dostoevskogo [Dostoevsky’s poetics]. Moscow, State Academy of Art Sciences Publ., 1925. 188 p.
 7. Esaulov I. A. O sokrovennom smysle «Stantsionnogo smotritelya» A. S. Pushkina [About an inmost meaning of The Stationmaster by A. S. Pushkin]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2012. Vol. 10: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 7, pp. 25–30.
 8. Esaulov I. A. Khristianskiy realizm kak khudozhestvennyy printsip Pushkina i Gogolya [Christian realism as an artistic principle of Pushkin and Gogol]. Chetvertye Gogolevskie Chteniya: Gogol’ i Pushkin [The Fourth Gogol Readings: Gogol and Pushkin]. Moscow, The Book house University Publ., 2005, pp. 100–108.
 9. Esaulov I. A. Khristianskiy realizm kak khudozhestvennyy printsip russkoy klassiki [Christian realism as an artistic principle of Russian classical literature]. Fenomen russkoy dukhovnosti [A phenomenon of Russian spirituality]. Kaliningrad, Immanuel Kant Baltic Federal University Publ., 2007, pp. 9–20.
 10. Zakharov V. N. Problemy istoricheskoy poetiki: Etnologicheskie aspekty [The problems of historical poetics: ethnological aspects]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 256 p.
 11. Zakharov V. N. Khristianskiy realizm v russkoy literature (postanovka problemy) [Christian realism in Russian literature (setting of a problem]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2001. Vol. 6: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 3, pp. 5–20.
 12. Kasatkina T. A. O tvoryashchey prirode slova: Ontologichnost’ slova v tvorchestve F. M. Dostoevskogo kak osnova «realizma v vysshem smysle» [About the creative nature of the word. Word ontology in the creative work of Fyodor Dostoevsky as the basis of “realism in the best sense of the term”]. Moscow, The A. M. Gorky World Literature Institute of the Russian Academy of Sciences Publ., 2004. 480 p.
 13. Kibal’nik S. A. «Eugenie Grandet» O. de Bal’zaka v perevode Dostoevskogo ["Eugenie Grandet" by Honore de Balzac translated by Dostoevsky]. Dostoevskiy i mirovaya kul’tura. Al’manakh № 29 [Dostoevsky and World culture. Literary miscellany № 29]. Saint-Petersburg, Serebryanyy vek Publ., 2012, pp. 27–40.
 14. Nechaeva V. S. Ranniy Dostoevskiy. 1821–1849 [The early Dostoevsky. 1821–1849]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 288 p.
 15. Pospelov G. N. «Eugenie Grandet» Bal’zaka v perevode F. M. Dostoevskogo ["Eugenie Grandet" by Honore de Balzac translated by Dostoevsky]. Uchenye zapiski instituta yazyka i literatury [Bulletin of Institute of Language and Literature]. Moscow, 1928, vol. II, pp. 103–136.
 16. Reznik R. A. Dostoevskiy i Bal’zak [Dostoevsky and Balzac]. Realizm v zarubezhnykh literaturakh XIX–XX vekov [Realism in the World literature of the 19th–20th centuries]. Saratov, Saratov State University Publ., 1975, issue 4, pp. 153–203.
 17. Stepanyan K. A. «Soznat’ i skazat’»: «Realizm v vysshem smysle» kak tvorcheskiy metod F. M. Dostoevskogo [To realize and to say. “Realism in the best sense of the term” as an artistic method of F. M. Dostoevsky]. Moscow, Raritet Publ., 2005. 512 p.
 18. Stepanyan K. A. Chelovek v svete «realizma v vysshem smysle» (Dostoevskiy, Shekspir, Servantes, Bal’zak, Makanin) [The man in the light of "realism in the best sense of the term" (Dostoevsky, Shakespeare, Cervantes, Balzac, Macanin)]. Voprosy filosofii [Philosophical issues], 2014, no. 5, pp. 98–103.
 19. Tunimanov V. A. Otzvuki romana O. Bal’zaka «Otets Gorio» v tvorchestve F. M. Dostoevskogo [Reminiscence of Balzac’s novel “Le Pere Goriot” in the works of F. M. Dostoevsky]. Khudozhestvennoe soznanie i deystvitel’nost’: mezhvuzovskiy sbornik [Artistic consciousness and reality: an inter-institutional bulletin]. Saint-Petersburg, Saint Petersburg State University Publ., 2004, pp. 302–322.
 20. Fridlender G. M. Realizm Bal’zaka [Realism of Balzac]. Moscow, Nauka Publ., 1964. 371 p.
 21. Fridlender G. M. Realizm Dostoevskogo [Realism of Dostoevsky]. Moscow; Leningrad, Nauka Publ., 1964. 404 p.