References

 1. Breshchinskiy D. N. Zhitie Korniliya Vygovskogo kak literaturnyy pamyatnik i ego literaturnye svyazi na Vygu [The Life of Cornelius of the Vyg as a literary monument and its literary relations in the Vyg]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Works of the Old Russian Literature Department]. Leningrad, Nauka Publ., 1977, vol. 33, pp. 127—141.
 2. Breshсhinskiy D. N. Zhitie Korniliya Vygovskogo Pahomievskoy redaktsii [The Life of Cornelius of the Vyg by Pahomiy]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Works of the Old Russian Literature Department]. Leningrad, Nauka Publ., 1983, vol. 37, pp. 269—285.
 3. Breshсhinskiy D. N. Zhitie Korniliya Vygovskogo Pahomievskoy redaktsii: teksty [The Life of Cornelius of the Vyg by Pahomiy: the texts]. Drevnerusskaya knizhnost’: po materialam Pushkinskogo doma: Sbornik nauchnykh trudov [Old Russian literature: based on the materials of the Pushkin House]. Leningrad, Nauka Publ., 1985, pp. 62—107.
 4. Dmitriev L. A. Zhanr severnorusskikh zhitiy [The genre of North-Russian Lives]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Works of the Old Russian Literature Department]. Leningrad, Nauka Publ., 1972, vol. 27, pp. 181—202.
 5. Druzhinin V. G. O Zhitii Korniliya Vygopustynskogo, napisannom Pahomiem [About the Life of Cornelius of the Vyg written by Pahomiy]. Zhurnal Ministerstva narodnogo prosveshcheniya [Journal of Ministry of Public Enlightenment], 1884, vol. 235, pp. 1—15.
 6. Markasova E. V. Predislovie k Zhitiyu Korniliya Vygovskogo i traditsiya sozdaniya predisloviy agiografii XVII — nachala XVIII v. [The Foreword to the Life of Cornelius of the Vyg and tradition of writing forewords in hagiography of the 17th beginning of the 18th centuries]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Works of the Old Russian Literature Department]. Saint-Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 1999, vol. 51, pp. 243—252.
 7. Markasova E. V. Stilisticheskie traditsii vygovskoy literaturnoy shkoly v 20—30 godakh XVIII v. (na materiale Zhitiya Korniliya Vygovskogo). Avtoref. dis. …kand. filolog. nauk [Stylistic traditions of the literary school of the Vyg in the 1720s1730s (based on "The Life of Cornelius of the Vyg"). PhD. philol. sci. diss. abstract]. Saint-Petersburg, 1994. 18 p.
 8. Pikkio R. Slavia Orthodoxa: Literatura i yazyk [Slavia Orthodoxa: Literature and the language]. Moscow, Znak Publ., 2003. 720 p.
 9. Ponyrko N. V. Kirillo-Epifanievskiy zhitiynyy tsikl i zhitiynaya traditsiya v vygovskoy staroobryadcheskoy literature [Kirillo-Epifanievskiy hagiographic cycle and hagiographic tradition in Old Believer literature of the Vyg]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Works of the Old Russian Literature Department]. Leningrad, Nauka Publ., 1974, vol. 29, pp. 154—169.
 10. Rudi T. R. O kompozitsii i topike zhitiy prepodobnykh [About the topos and composition of the Lives of the Reverends]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Works of the Old Russian Literature Department]. Saint-Petersburg, Dmitriy Bulanin Publ., 2006, vol. 57, pp. 431—500.
 11. Yukhimenko E. M. Vygovskaya staroobryadcheskaya pustyn’: Dukhovnaya zhizn’ i literatura [The Vyg Old Believer community: spiritual life and literature]. Moscow, Yazyki slavyanskikh kul’tur Publ., 2002, vol. 1. 544 p.
 12. Yukhimenko E. M. Literaturnoe nasledie Vygovskogo staroobryadcheskogo obshchezhitel’stva. V 2 tomakh [The Vyg Old Believer community’s heritage. In 2 volumes]. Moscow, Yazyki slavyanskikh kul’tur Publ., 2008, vol. 2. 568 p.