References

 1. Il’in I. A. O t’me i prosvetlenii [About darkness and enlightenment]. Munich, Printing Monastery of St. Job of Pochayiv in Munich-Obermenzing, 1959. 196 p.
 2. Vil’chinskiy V. I. Shmelev v zhurnale Rodnik [Shmelev in the journal “Spring”]. Russkaya literatura, 1966, no. 3, pp. 185–190.
 3. Dunaev M. M. Vera v gornile somneniy: Pravoslavie i russkaya literatura v XVIIXX vekakh [Faith in the crucible of doubts: Orthodoxy and Russian literature in the 17th–20th centuries]. Moscow, Publishing Council of the Russian Orthodox Church, 2003. 1056 p.
 4. Kolesova L. N. Detskie zhurnaly Rossii (1785–1917) [Children’s magazines in Russia (17851917)]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2014. 260 p.
 5. Kostyleva I. A. Nachalo puti. Tvorchestvo I. S. Shmeleva Vladimirskogo perioda [The Beginning. Shmelev’s Creativity of Vladimir period]. Doroga k solntsu: vladimirskiy period zhizni i tvorchestva Ivana Sergeevicha Shmeleva [The Road to the sun: Vladimir period of the life and work of Ivan Sergeyevich Shmelev]. Vladimir, Tranzit IKS Publ., 2013, pp. 29–36.
 6. Koshelev V. A. «Neupivaemaya chasha» Shmeleva: «usadebnoe» i «dukhovnoe» [“Inexhaustible Chalice” of Shmelev, “the Manors” and “the spiritual”]. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of Novgorod State University], 2004, no. 29, pp. 43–49.
 7. Kudryashova A. A. Tragediya smerti u Tolstogo i Shmeleva [The Tragedy of death in Tolstoy’s and Shmelev’s works]. Vestnik MGOU. Seriya: Russkaya filologiya [Bulletin of MRSU. Series: Russian philology], 2013, no. 4, pp. 65–70.
 8. Kutyrina Y. A. Ivan Sergeevich Shmelev (Biograficheskiy ocherk, sostavlennyy Yu. Kutyrinoy) Ivan Sergeyevich Shmelev (Biographical sketch compiled by Y. Kutyrina)]. Iv. Shmelev. Izbrannye rasskazy [I. Shmelev. Selected stories]. New York, Publishing House of Chekhov, 1955, pp. 405–412.
 9. Sobolev N. I. Iz tvorcheskoy istorii povesti I. S. Shmeleva «Neupivaemaya chasha» [From the creative history of Shmelev’s novel “Inexhaustible Chalice”]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University publ., 2012. Vol. 10: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIIIXX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18thh–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 7, pp. 328–342.
 10. Sorokinа O. Moskoviana: Zhizn’ i tvorchestvo Ivana Shmeleva [Moskoviana: Life and Work of Ivan Shmelev]. Moscow, Moscow Worker, Scythians, 1994. 400 p.
 11. Chernikov A. P. Proza I. S. Shmeleva: kontseptsiya mira i cheloveka [The prose of I. S. Shmelev: the conception of the world and the man]. Kaluga, Kaluga Regional center of professional development for teachers Publ., 1995. 344 p.