References

 1. Bakhtin M. M. Epos i roman (O metodologii issledovaniya romana) [Epic and novel (About the research methodology of the novel)]. Bakhtin M. M. Literaturno-kriticheskie stat'i [Literary-critical articles]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1986, pp. 392—427.
 2. Vanyukov A. I. Russkaya sovetskaya povest' 20-kh godov: poetika zhanra [Russian Soviet short novel of the 1920s: the poetics of the genre]. Saratov, Saratov State University Publ., 1987. 200 p.
 3. V'yugin V. Yu. Andrey Platonov: poetika zagadki (Ocherk stanovleniya i evolyutsii stilya) [Andrei Platonov: the poetics of mystery (Essay on formation and evolution of style)]. Saint-Petersburg, Russian Christian humanitarian Institute Publ., 2004. 440 p.
 4. Golovko V. M. Poetika russkoy povesti [The Poetics of the Russian short novel]. Saratov, Saratov State University Publ., 1992. 192 p.
 5. Golovko V. M. Russkaya realisticheskaya povest': germenevtika i tipologiya zhanra [The Russian realist short novel: hermeneutics and typology of the genre]. Moscow; Stavropol, 1995. 439 p.
 6. Golovko V. M. Germenevtika literaturnogo zhanra [Hermeneutics of a literary genre]. Moscow, FLINTA, Nauka Publ., 2012. 184 p.
 7. Dvoretskiy A. V. Izbrannoe [Selected works]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2005. 297 p.
 8. Zakharov V. N. Sistema zhanrov Dostoevskogo (tipologiya i poetika) [The genres system of Dostoevsky (typology and poetics)]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1985. 208 p.
 9. Zakharov V. N. Problema zhanra v «shkole» Bakhtina (Bakhtin, Medvedev, Voloshinov) [The Concept of the Genre in Bakhtin’s School (Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev, Valentin Voloshinov)]. Russkaya literatura, 2007, no. 3, pp. 19—30.
 10. Zakharov V. N. Problemy istoricheskoy poetiki. Etnologicheskie aspekty [The problems of historical poetics. Ethnological aspects]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 264 p.
 11. Kozhinov V. V. Povest' [The short novel]. Kratkaya literaturnaya entsiklopediya [The short literary encyclopedia]. Moscow, Soviet encyclopedia Publ., 1968, vol. 5, pp. 814—816.
 12. Kornienko N. V. Zhanrovoe svoeobrazie povesti A. Platonova [The Genre peculiarities of the short novel of A. Platonov]. Vzaimodeystvie metoda, stilya i zhanra v sovetskoy literature [Interaction between method, style, and genre in the Soviet literature: scholarly works]. Sverdlovsk, 1988, pp. 71—80.
 13. Krasovskaya S. I. Khudozhestvennaya proza A. P. Platonova: zhanry i zhanrovye protsessy [The fiction of A. P. Platonov: genres and genre processes]. Blagoveshchensk, BSPU Publ., 2005. 392 p.
 14. Kuz'min A. I. Povest' kak zhanr literatury [The short novel as a genre of literature]. Moscow, Znanie Publ., 1984. 112 p.
 15. Leyderman N. L. Dvizhenie vremeni i zakony zhanra [The Movement of  time and the laws of genre]. Sverdlovsk, Ural. book Publ., 1982. 256 p.
 16. Likhachev D. S. Vozrastanie lichnostnogo nachala v literature XVII v. [The growth of personality in the literature of 17th century]. Likhachev D. S. Razvitie russkoy literatury X—XVII vekov [The Development of Russian literature of the 10th — 17th centuries]. Saint-Petersburg, Nauka Publ., 1999, pp. 129—152.
 17. Medvedev P. N. Formal'nyy metod v literaturovedenii [The formal method in literary studies]. Moscow, The Labyrinth Publ., 2003. 208 p.
 18. Piksanov N. K. Tvorcheskaya istoriya «Gorya ot uma» [Creative history of “Woe from wit”]. Moscow, Nauka Publ., 1971. 400 p.
 19. Russkaya povest' XIX veka: istoriya i problematika zhanra [Russian short novel of the 19th century: history and problems of genre]. Leningrad, Nauka Publ, 1973. 566 p.
 20. Russkaya sovetskaya povest' 20―30-kh godov [Russian and Soviet short novel of the 1920s — 1930s]. Leningrad, Nauka Publ., 1976. 456 p.
 21. Russkaya povest' kak forma vremeni [Russian short novel as a form of time: collection of art]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2002. 340 p.
 22. Tamarchenko N. D. Russkaya povest' Serebryanogo veka: problemy poetiki syuzheta i zhanra [Russian Silver age short novel: the problems of plot and genre poetics]. Moscow, Intrada, 2007. 256 p.
 23. Tamarchenko N. D. Formirovanie novykh kanonov. Povest' [The Formation of new canons. The short novel]. Teoriya literaturnykh zhanrov [The Theory of literary genres]. Moscow, Academy Publ., 2012, pp. 84—90.
 24. Todorov Ts. Vvedenie v fantasticheskuyu literatury [Introduction to fantastic literature]. Moscow, House of intellectual books Publ., 1999. 144 p.
 25. Trudnye povesti: 30-e gody [Complicated short novels: the 1930s]. Moscow, Young guard Publ., 1992. 590 p.
 26. Tuzkov S. A. Tipologiya i poetika russkoy povesti nachala XX veka [Typology and poetics of the Russian short novel of the early 20th century]. Kirovograd, IMEXLTD Publ., 2006. 292 p.
 27. Tuzkov S. A. Russkaya povest' nachala XX veka. Zhanrovo-tipologicheskiy aspekt [The Russian short novel of the early 20th century. Genre and a typological aspect]. Moscow, FLINTA, Nauka Publ., 2011. 304 p.
 28. Utekhin N. P. Zhanry epicheskoy prozy [The Genres of epic prose]. Leningrad, Nauka Publ., 1982. 185 p.
 29. Chalikova V. Utopiya rozhdaetsya iz utopii. Esse raznykh let [Utopia is born from utopia. Essays of different years]. London, Overseas Publications Interchange, 1992. 217 p.
 30. Zakharov V. The Concept of the Genre in Bakhtin’s School (Mikhail Bakhtin, Pavel Medvedev, Valentin Voloshinov) // Social Sciences, 2008, № 1, pp. 49—62.