References

 1. Vetlovskaya V. E. Literaturnye i fol’klornye istochniki ≪Brat’ev Karamazovykh ≫ (Zhitie Alekseya cheloveka Bozhiya i dukhovnyy stikh o nem) [Literary and folklore sources of “The Brothers Karamazov” (Life of Alexis the man of God and a spiritual verse about him)]. Dostoevskiy i russkie pisateli. Traditsii. Novatorstvo. Masterstvo [Dostoevsky and Russian writers. Tradition. Innovation. Skills]. Moscow, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1971, pp. 325–354.
 2. Vetlovskaya V. E. F. M. Dostoevskiy [F. M. Dostoevsky]. Russkaya literature i fol’klor: vtoraya polovina XIX veka [Russian literature and folklore: the second half of the 19th century]. Leningrad, Nauka Publ., 1982, pp. 12–75.
 3. Vladimirtsev V. P. Dostoevskiy i russkaya etnologicheskaya kul’tura [Dostoevsky and Russian ethnological culture]. F. M. Dostoevskiy i natsional’naya kul’tura [F. M. Dostoevsky and national culture]. Chelyabinsk, 1994, issue 1, pp. 60–90.
 4. Vladimirtsev V. P. Fol’klorizm [Folklorism]. Dostoevskiy: Estetika i poetika. Slovar’-spravochnik [Dostoevsky: Aesthetics and poetics. Dictionary]. Chelyabinsk, Metall Publ., 1997, pp. 125–128.
 5. Vladimirtsev V. P. Dostoevskiy narodnyy: F. M. Dostoevskiy i russkaya etnologicheskaya kul’tura: stat’i. Ocherki. Etyudy. Kompleks istorikoliteraturnykh issledovaniy [Folk Dostoevsky: Dostoevsky and Russian ethnological culture: article. Essays. Sketches. The complex historical and literary studies]. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2007. 459 p.
 6. Zakharov V. N. Sistema zhanrov Dostoevskogo: Tipologiya i poetika [The system of genres of Dostoevsky: a Typology and poetics]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1985. 208 p.
 7. Zyabreva G. A., Kapustina S. V. Khudozhestvennyy kontsept ≪bogatyrstvo ≫ v tvorchestve N. V. Gogolya i F. M. Dostoevskogo [The artistic concept of “epic heroes” in the works of N. V. Gogol and F. M. Dostoevsky]. Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional’nogo universiteta im. V. I. Vernadskogo. Seriya «Filologiya. Sotsial’nye kommunikatsii» [Scientific notes of Taurida national University. V. I. Vernadsky. Series “Philology. Social communication”], 2011, vol. 24 (63), no. 1, pp. 114–123.
 8. Kapustina S. V. Bogatyrstvo kak khristianskoe sluzhenie v miru (na materiale prozy N. V. Gogolya i F. M. Dostoevskogo) [Epic heroes as Christian Ministry in a secular ambience (based on the prose of N. V. Gogol and F. M. Dostoevsky)]. Available at: http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e _ book s /v i snyk_994/content/ kapustina.pdf (accessed 20 September 2015).
 9. Kapustina S. V. Fenomen bogatyrstva v traktovke N. V. Gogolya i F. M. Dostoevskogo [The phenomenon of bogatyrstva according to the interpretation of N. V. Gogol and F. M. Dostoevsky]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 2014. Vol. 12: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue. 9, pp. 233–242.
 10. Mikhnyukevich V. A. Russkiy fol’klor v khudozhestvennoy sisteme F. M. Dostoevskogo [Russian folklore in the artistic system of F. M. Dostoevsky]. Chelyabinsk, Chelyabinsk State University Publ., 1994. 313 p.
 11. Mikhnyukevich V. A. Byliny [Epic poems]. Dostoevskiy: Estetika i poetika. Slovar’-spravochnik [Dostoevsky: Aesthetics and poetics. Dictionary]. Chelyabinsk, Metall Publ., 1997, p. 142.
 12. Mikhnyukevich V. A. Fol’klorizm [Folklorism]. Dostoevskiy: Estetika i poetika. Slovar’-spravochnik [Dostoevsky: Aesthetics and poetics. Dictionary]. Chelyabinsk, Metall Publ., 1997, pp. 123–125.
 13. Piksanov N. K. Dostoevskiy i fol’klor [Dostoevsky and folklore]. Sovetskaya etnografiya [Soviet Ethnography], 1934, no. 1–2, pp. 152–180.
 14. Gibian G. Dostoevsky’s use of Russian Folklore. Slavic folklore: A symposium / Ed. by A. B. Lord; Philadelphia. 1956, vol. 3, pp. 262–270.