References

1. Bel’chikov N. F. Pushkin i Gnedich. Istoriya poslaniya 1832 g. [Pushkin and Gnedich. History of Poetic Messages of 1832]. Pushkin. Sbornik 1 [Pushkin. Collection 1]. Moscow, Gosizdat Publ., 1924, pp. 179–213.
2. Vatsuro V. E. Poeticheskiy manifest Pushkina [Pushkin’s Poetic Manifesto]. Pushkin. Issledovaniya i materialy [Pushkin. Researches and Materials]. Leningrad, Nauka Publ., 1991, vol. 14, pp. 17–29.
3. Voropaev V. A. Poet i Tsar’. Ob adresate stikhotvoreniya Pushkina «S Gomerom dolgo ty besedoval odin…» [Poet and King. On the Destinee of Pushkin’s Poem “You Spent a Long Time Talking to Homer Face to Face…”]. Universitetskiy pushkinskiy sbornik [University Pushkin Digest]. Moscow, Moscow State University Publ., 1999, pp. 170–176.
4. Voropaev V. A. Poet i Tsar’. Ob adresate stikhotvoreniya A. S. Pushkina «S Gomerom dolgo ty besedoval odin…» [Poet and King. On the Destinee of Pushkin’s Poem “You Spent a Long Time Talking to Homer Face to Face…”]. Vestnik slavyanskikh kul’tur [Bulletin of Slavic Cultures], 2009, no. 1, pp. 75–79.
5. Esipov V. «S Gomerom dolgo ty besedoval odin…» Opyt tekstologicheskogo issledovaniya [“You Spent a Long Time Talking to Homer Face to Face…”. Textual Research Esperience]. Pushkinskiy sbornik [Pushkin Digest]. Moscow, Tri kvadrata Publ., 2005, pp. 259–273.
6. Zhitomirskaya S. V. A. O. Smirnova-Rosset i ee memuarnoe nasledie [A. O. Smirnova-Rosset and Her Memoir Heritage]. Smirnova-Rosset A. O. Dnevnik. Vospominaniya [Smirnova-Rosset A. O. A Diary. Memoirs]. Moscow, Nauka Publ., 1989, pp. 579–631.
7. Kibal’nik S. A. Pochemu Gogol’ «otkryl taynu» pushkinskogo stikhotvoreniya «S Gomerom dolgo ty besedoval odin…»? [Why did Gogol “Reveal the Secret” of Pushkin’s Poem “You Spent a Long Time Talking to Homer Face to Face…”?]. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 8: Literaturovedenie. Zhurnalistika [Science Journal of Volgograd State University. Ser. 8: Literary Studies. Journalism], 2009, no. 8, pp. 19–29.
8. Lerner H. O. Primechaniya [Notes]. Pushkin.  [Pushkin. Collected Works]. Petrograd, Brokgauz-Efron Publ., 1915, vol. 6, pp. 461–464.
9. Letopis’ zhizni i tvorchestva Aleksandra Pushkina: v 4 tomakh [Chronicles the Life and Work of Alexander Pushkin: in 4 Vols]. Moscow, Slovo Publ., 1999, vol. 1: 1799–1824. 592 p.; vol. 2: 1825–1828. 544 p.; vol. 3: 1829–1832. 624 p.; vol. 4: 1833–1837. 752 p.
10. Meylakh B. S. «S Gomerom dolgo ty besedoval odin…» [“You Spent a Long Time Talking to Homer Face to Face…”]. Stikhotvoreniya Pushkina 1820—1830-kh godov. Istoriya sozdaniya i ideyno-khudozhestvennaya problematika [Pushkin’s Poems of 1820s–1830s. The History of Creation and the Ideological and Artistic Range of Problems]. Leningrad, Nauka Publ., 1974, pp. 213–221.
11. Mel’nik V. I. Stikhotvorenie A. S. Pushkina «K Gnedichu». (Problemy smysla i kommentariya) [Pushkin’s Poem “To Gnedich”. (Problems of Meaning and Comments)]. Filologicheskie zapiski. Vestnik literaturovedeniya i yazykoznaniya [Philological Notes. Bulletin of Literary Studies and Linguistics]. Voronezh, Voronezh State University Publ., 2003, issue 19, pp. 110–115.
12. Savodnik V. F. Zametki o Pushkine [Notes on Pushkin]. Russkiy arkhiv [Russian Archive], 1904, no. 5, pp. 135–163.