References

1. Berdyaev N. A. Stavrogin [Stavroghin]. Russkaya mysl’, 1914, book 5. May, pp. 80–89.

2. Biblioteka F. M. Dostoevskogo: opyt rekonstruktsii. Nauchnoe opisanie [F. M. Dostoevsky’s Library: The Experience of Reconstruction. Scientific Description]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2005. 338 p.

3. Bulgakov S. N. Russkaya tragediya. O «Besakh» F. M. Dostoevskogo v svyazi s instsenirovkoy romana v Moskovskom khudozhestvennom teatre [The Russian Tragedy. About “The Possessed” by F. M. Dostoevsky Taking into Account Staging of the Novel in MoscowArtTheatre]. Russkaya mysl’, 1914, book 4. April, pp. 1–26.

4. Zakharov V. N. «Besy»: opyt rekonstruktsii zhurnal’noy redaktsii romana [“The Possessed”: The Reconstruction Experience of the Novel’s Magazine Edition]. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty. T. 9: prilozhenie: Besy: roman: opyt rekonstruktsii zhurnal’noy redaktsii: tekstologicheskoe issledovanie, kommentarii [Dostoevsky F. M. The Complete Works: The Canonical Texts]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2010, vol. 9: application, pp. 673–706.

5. Zakharov V. N. Dostoevskiy i Evangelie [Dostoevsky and the Gospel]. Evangelie Dostoevskogo: v 2 tomakh [Dostoevsky’s Gospel: in 2 Vols]. Moscow, Russkiy Mir Publ., 2010, vol. 2, pp. 5–35.

6. Zakharov V. N. Zaglavnaya bukva v «Besakh», ili pochemu nel’zya pravit’ Dostoevskogo [The Capital Letter in “The Possessed”, or Why It Is Impossible to Correct Dostoevsky’s Writings]. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: kanonicheskie teksty [Dostoevsky F. M. The Complete Works: The Canonical Texts]. Petrozavodsk,PetrozavodskStateUniversity Publ., 2012, vol. 9, pp. 661–676.

7. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The Author’s Name is Dostoevsky. An Essay on the Creative Work]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p.

8. Zakharov V. N. Kto podaril Dostoevskomu Evangelie v yanvare 1850 goda? [Who Presented the Gospel to Dostoevsky in January 1850?]. Neizvestnyy Dostoevskiy: Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal [The Unknown Dostoevsky: International Scientific Researche Journal], 2015, no. 2, pp. 44–53. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1447754621.pdf (accessed 20 May 2016).

9. Zakharov V. N. Muzhestvo poznaniya [The Courage of Knowledge]. Dostoevskiy F. M. Besy. Roman v trekh chastyakh [Dostoevsky F. M. The Possessed. The Novel in Three Parts]. Petrozavodsk, Kareliya Publ., 1990, pp. 3–16.

10. Zakharov V. N. Tekstologiya kak tekhnologiya [Textology as a Technology]. Problemy tekstologii F. M. Dostoevskogo [The Problems of Fyodor Dostoevsky’s Textology]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2009, issue 1, pp. 3–26.

11. Ivanov Vyach. Dostoevskiy і roman-tragediya [Vyacheslav Ivanov. Dostoevsky and the Novel-Tragedy]. Russkaya mysl’, 1911, book 5. May, pp. 46–61 (2 pag.); book 6. June, pp. 1–17 (2 pag.).

12. Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoy literatury [The Poetics of Old Russian Literature]. Moscow, Nauka Publ., 1979. 303 p.

13. Molchanov V. F. Evangelie Dostoevskogo: optiko-elektronnaya rekonstruktsiya avtorskikh marginaliy [The Gospel of Dostoevsky: Optoelectronic Reconstruction of Marginal Notes]. Evangelie Dostoevskogo: v 2 tomakh [Dostoevsky’s Gospel: in 2 Vols]. Moscow, Russkiy Mir Publ., 2010, vol. 2, pp. 36–43.

14. Ocherki po istorii russkoy svyatosti [Sketches of the History of Russian Holiness]. Brussels, Zhizn’ s Bogom Publ., 1961. 418 p.

15. Pletnev R. Svyatye Ottsy Tserkvi i Dostoevskiy (k stoletiyu smerti pisatelya) [The Holy Fathers of Church and Dostoevsky (On the Occasion of Centenary of the Writer’s Death)]. Russkoe Vozrozhdenie, 1981, no. 3, pp. 14–42.

16. Sal’vestroni S. Bibleyskie і svyatootecheskie istochniki romanov Dostoevskogo [The Biblical and Patristic Sources of Dostoevsky’s Novels]. St. Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 2001. 187 p.

17. Tikhomirov B. N. Knigi, byvshie u F. M. Dostoevskogo vo vremya prebyvaniya v Alekseevskom raveline Petropavlovskoy kreposti (1849 god) [The Books F. M. Dostoevsky Had During His Detention in the Alexis Ravelin of the Peter and Paul Fortress (1849)]. Neizvestnyy Dostoevskiy: Mezhdunarodnyy nauchnyy zhurnal [The Unknown Dostoevsky: International Scientific Researche Journal], 2015, no. 3, pp. 68–83. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1449054179.pdf (accessed 20 May 2016).

18. Tikhomirov B. N. Otrazheniya Evangel’skogo Slova v tekstakh Dostoevskogo. Materialy k kommentariyu [Embodiment of the Gospel Word in the Writings of Dostoevsky. Materials to the Comments]. Evangelie Dostoevskogo: v 2 tomakh [Dostoevsky’s Gospel: in 2 Vols].Moscow, Russkiy Mir Publ., 2010, vol. 2, pp. 63–469.

19. Sharakov S. L. Khristianskiy simvolizm v romane F. M. Dostoevskogo «Besy» [Christian Symbolism in Fyodor Dostoevsky’s Novel “The Possessed”]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013. Vol. 11: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIIIXX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th20th Centuries: Quotation, Reminiscences, Motif, Plot, Genre]. Issue 8, pp. 202–218. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516455.pdf (accessed 20 May 2016).

20. Alizeri F. Guida artistica per la città di Genova (1847): in 2 vol. [An Artistic Guide to Genoa: in 2 Vols]. Bologna, Forni Publ., 1969, vol. 2, part 1. 804 p.

21. Lo Gatto E. Nota introduttiva [Introducion]. Dostoevskij F. M. I demoni. I taccuini per “I Demoni” [“The Possessed”. The Notebooks for “The Possessed”]. Firenze, Sansoni Publ., 1958, pp. 801–805.

22. Salvestroni S. Dostoevskij e la Bibbia [Dostoevsky and the Bible]. Magnano (Biella), Qiqajon — Comunità di Bose Publ., 2000. 277 p.