References

1. Averintsev S. S. Dvenadtsat’ apostolov [The Twelve Apostles]. Averintsev S. S. Sofiya-Logos. Slovar’ [Averintsev S. Sofia-Logos. Dictionary]. Kiev, Dukh i Litera Publ., 2006, pp. 173–176.
2. Bashkirov D. L. Oda G. R. Derzhavina «Bog» [G. R. Derzhavin’s Ode “God”]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1998. Vol. 5: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motive, Plot, Genre]. Issue 2, pp. 140–150. Available at: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2480 (accessed 03 August 2016).
3. Esaulov I. A. Paskhal’nost’ russkoy slovesnosti [Paskhal'nost’ of Russian Literature]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.
4. Esaulov I. A. Postsovetskie mifologii: struktury povsednevnosti [Post-Soviet Mythologies: Structures of Everyday Life]. Moscow, Akademika Publ., 2015. 616 p.
5. Esaulov I. A. Slovesnost’ russkogo XVIII veka: Mezhdu ratio Prosveshcheniya i pravoslavnoy traditsiey [Literature of the 18th Century in Russia: Between the Ratio of Enlightenment and the Orthodox Tradition]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013. Vol. 11: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motive, Plot, Genre]. Issue 8, pp. 7–26. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1430908318.pdf (accessed 03 August 2016).
6. Esaulov I. A. Spektr adekvatnosti v istolkovanii literaturnogo proizvedeniya («Mirgorod» N. V. Gogolya) [The Spectrum of Adequacy in the Interpretation of a Literary Work (N. V. Gogol’s Myrgorod)]. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 1995. 102 p.
7. Zakharov V. N. Umilenie kak kategoriya poetiki Dostoevskogo [Umilenie (“Tenderness”) as the Category of Dostoevsky’s Poetics]. Celebrating Creativity. Essays in Honour of Jostein Bortnes. Norway, University of Bergen Press Publ., 1997, pp. 237–255.
8. Kleyn Y. Religiya i Prosveshchenie v XVIII veke: Oda Derzhavina «Bog» [Religion and Enlightenment in the 18th Century: Derzhavin’s Ode “God”]. XVIII vek [The 18th Century]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2004, issue 23, pp. 126–133.
9. Ignatiy (Bryanchaninov), prelate. Sochineniya: v 7 tomakh [Writings: in 7 Vols]. Moscow, Pravilo very Publ., 1993, vol. 1. 570 p.
10. Levitskiy A. Ody «Bog» u Kheraskova i Derzhavina (Predvaritel’nye zametki) [Odes “God” by Heraskov and Derzhavin (Preliminary Notes)]. Gavriil Derzhavin (1743–1816). Northfield, Vermont, The Russian School of Norwich University Publ., 1995, pp. 341—354.
11. Likhachev D. S. Stat’i raznykh let [Articles of Different Years]. Tver’, Tver Department of the Russian Fund of Culture Publ., 1993. 144 p.
12. Savel’eva L. V. Slavyanskaya azbuka: deshifrovka i interpretatsiya pervogo slavyanskogo poeticheskogo teksta [Cyrillic Alphabet: Decoding and Interpretation of the First Slavic Poetic Text]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994. Vol. 3: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motive, Plot, Genre]. Issue 1, pp. 12–31. Available at: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2371 (accessed 03 August 2016).
13. Fedorov V. V. Literaturovedcheskiy analiz kak forma chitatel’skoy deyatel’nosti [Literary Analysis as a Form of Reader Activity]. Problemy istorii kritiki i poetiki realizma [The Problems of History of Criticism and Poetics of Realism]. Kuybyshev, 1980, issue 5, pp. 143–154.
14. Florovskiy G. Puti russkogo bogosloviya [Ways of Russian Theology]. Paris, YMCA-PRESS Publ., 1983. 600 p.
15. Etkind E. Dve dilogii Derzhavina [Two Dilogies of Derzhavin]. Gavriil Derzhavin (1743–1816). Northfield, Vermont, The Russian School of Norwich University Publ., 1995, pp. 234–256.