References

1. Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoy literatury [The Poetics of Old Russian Literature]. Leningrad, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1971. 414 p.

2. Neyolov E. M. Volshebno-skazochnye korni nauchnoy fantastiki [The Magical Fairy Tale Roots of Science Fiction]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1986. 200 p.

3. Rogachev V. A. «Pamyat’ detstva» kak kategoriya poetiki detskoy literatury [“Memory of Childhood” as a Category of Poetics of Children’s Literature]. Problemy detskoy literatury [The Problems of Children’s Literature]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, pp. 111‒114.

4. Torshin A. A. Trilogiya N. N. Nosova o Neznayke: nedetskoe soderzhanie detskoy skazki [Trilogy of N. N. Nosov About Neznayka: Unchildish Content of a Children’s Tale]. Mirovaya slovesnost’ dlya detey i o detyakh [World Literature for Children and about Children]. Moscow, 2006, issue 11, pp. 240‒242.

5. Chalikova V. A. Predislovie [Introduction]. Utopiya i utopicheskoe myshlenie: antologiya zarubezhnoy literatury [Utopia and Utopian Thinking: Anthology of Foreign Literature]. Moscow, Progress Publ., 1991, pp. 3‒20.

6. Chernysheva T. A. Priroda fantastiki [Nature of The Fantastika]. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 1984. 336 p.