References

1. Annenskiy I. F. O formakh fantasticheskogo u Gogolya (Rech’, chitannaya na godichnom akte gimnazii Gurevicha 15-go sentyabrya 1890 g.) [On the Forms of The Fantastic by Gogol (The Speech Said at the Anniversary Performance at Gurevich Grammar School on September 15, 1890]. Annenskiy I. F. Knigi otrazheniy [Annensky I. F. Books of Reflections]. Мoscow, Nauka Publ., 1979, pp. 207—216.

2. Aristotel’. Ob iskusstve poezii [On the Art of Poetry]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1957. 184 p.

3. Aristotel’. Poetika / perevod N. I. Novosadskogo [Poetics / Translated by N. I. Novosadsky]. Aristotel’. Etika. Politika. Ritorika. Poetika. Kategorii [Aristotle. Ethics. Politics. Rhetoric. Poetics. Categories]. Minsk, Literatura Publ., 1998, pp. 1013—1112.

4. Aristotel’. Poetika. Ritorika / perevod V. Appel’rota, N. Platonovoy [Poetics. Rhetoric / Translated by V. Appelrot, N. Platonova]. St. Petersburg, Azbuka Publ., 2000. 347 p.

5. Bakhtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo [The Problems of Dostoevsky’s Poetics]. Bakhtin M. M. Sobranie sochineniy: v 7 tomakh [Bakhtin M. M. Collected Works: in 7 Vols]. Moscow, Russkie slovari, Yazyki slavyanskoy kul’tury Publ., 2002, vol. 6, pp. 6‒301.

6. Bem A. L. «Razvertyvanie sna (“Vechnyy muzh” Dostoevskogo)» [“The Development of a Dream (“The Eternal Husband” by Dostoevsky)”]. Uchenye Zapiski, osnovannye Russkoy uchebnoy kollegiey v Prage [Scholarly Notes Founded by Russian Learning College in Prague]. Praga, 1924, vol. 1, issue. 3, pp. 45–59.

7. Esaulov I. A. O nekotorykh osobennostyakh rasskaza A. P. Chekhova «Van’ka» [About Some Peculiarities of Anton Chekhov’s Story Van’ka]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1998. Vol. 5: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 2, pp. 480–483.

8. Zakharov V. N. Kontseptsiya fantasticheskogo v estetike F. M. Dostoevskogo [The Concept of The Fantastic in the Aesthetics of Dostoevsky]. Khudozhestvennyy obraz i istoricheskoe soznanie [An Artistic Image and Historical Consciousness]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., pp. 98–125.

9. Zakharov V. N. Fantasticheskoe v estetike i tvorchestve F. M. Dostoevskogo. Avtoref. dis. …kand. filol. nauk [The Fantastic in the Aesthetics and Creative Work of F. M. Dostoevsky. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Petrozavodsk, 1975. 25 p.

10. Zakharov V. N. Problemy izucheniya Dostoevskogo [The Problems of Studying Dostoevsky]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1978. 112 p.

11. Zakharov V. N. Sistema zhanrov Dostoevskogo: Tipologiya i poetika [The System of Genres of Dostoevsky: Typology and Poetics]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1985. 209 p.

12. Zakharov V. N. Uslovnost’ i fantastika (vzaimootnoshenie kategoriy) [Conventionalism and The Fantastika (the Interrelation of the Categories)]. Zhanr i kompozitsiya literaturnogo proizvedeniya [Genre and Composition of a Literary Work]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1986, pp. 47‒54.

13. Zakharov V. N. Fantasticheskoe [The Fantastic]. Dostoevskiy: estetika i poetika: slovar’-spravochnik [Dostoevsky: Aesthetics and Poetics. Dictionary and Reference Book]. Chelyabinsk, Metall Publ., 1997, pp. 53—56.

14. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy [The Author’s Name is Dostoevsky]. Мoscow, Indrik Publ., 2013. 456 p.

15. Losev A. F. Istoriya antichnoy estetiki. Aristotel’ i pozdnyaya klassika [The History of Ancient Aesthetics. Aristotle and Later Classics]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1975. 776 p.

16. Mann Yu. Fantasticheskoe i real’noe u Gogolya [The Fantastic and the Real by Gogol]. Voprosy literatury, 1969, no. 9, pp. 106—125.

17. Mann Yu. Poetika Gogolya [Nikolai Gogol’s Poetics]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1988. 413 p.

18. Neyolov E. M. Volshebno-skazochnye korni nauchnoy fantastiki [Magical Fairy Tale Roots of Science Fiction]. Leningrad, Leningrad State University Publ., 1986. 198 p.

19. Neyolov E. M. Skazka, fantastika, sovremennost’ [Fairy Tale, Science Fiction, Modernity]. Petrozavodsk, Karelia Publ., 1987. 124 p.

20. Neyolov E. M. Naturfilosofiya russkoy volshebnoy skazki [Physiophilosophy of the Russian Magic Fairy Tale]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1989. 88 p.

21. Neyolov E. M. Fantasticheskiy mir kak kategoriya istoricheskoy poetiki [The Fantastic World as a Category of the Historical Poetics]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1990, vol. 1: Issledovaniya i materialy [Researches and Materials]. Pp. 31—40.

22. Neyolov E. M. Fantasticheskiy mir kak kategoriya istoricheskoy poetiki (stat’ya vtoraya: problema granits) [The Fantastic World as a Category of Historical Poetics (Article No. 2: The Problem of Boundaries)]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1992, vol. 2: Artistic and Scientific Categories, pp. 58—66.

23. Neyolov E. M. Eshche raz o zhanrovoy spetsifike fantasticheskoy literatury [Genre Specificity of Fantastic Literature Revisited]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Obshchestvennye i gumanitarnye nauki [Proceedings of Petrozavodsk State University. Series: Social Sciences and Humanities]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2008, no. 1 (91). June, pp. 100—105.

24. Todorov Ts. Vvedenie v fantasticheskuyu literaturu [The Introduction to Fantastic Literature]. Moscow, Dom intellektual’noy knigi Publ., 1999. 144 p.

25. Chernyshevskiy N. G. O poezii. Sochinenie Aristotelya [About Poetry. Aristotle’s Work]. Chernyshevskiy N. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 15 tomakh [Chernyshevsky N. G. Complete Works: in 15 Vols]. Moscow, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1949, vol. 2: Articles and Reviews 1853—1855, pp. 263—288.

26. Aristotelis. De arte poetica liber [Aristotle. About Poetic Art]. Ed. I. Bywater. Oxonii, 1911. 62 p.

27. ʼΑριστοτέλoυς. Περὶ ποιητικῆς [Aristotle. Poetics]. ʼΑϑήνα, Bιβλιoπωλεῖον τῆς “Ἑστίας” Ι. Δ. Koλλάρoυ Publ., 2004. 320 p.