References

1. Alekseeva N. Yu. Primechaniya Antiokha Kantemira k «Pis’mam Goratsiya» [The Notes of Antiochus Cantemir to “The Letters of Horace”]. XVIII vek. Sbornik 27: Puti razvitiya russkoy literatury XVIII veka [The 18th Century. Digest 27: Ways of Development of Russian Literature of the 18th Century]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2013, pp. 5–25.

2. Babaeva E. E. Kantemir-entsiklopedist: k postanovke voprosa [Cantemir-Encyclopedist: More on the Presentation of a Problem]. Russkiy yazyk kontsa XVIII — nachala XIX veka. Voprosy izucheniya i opisaniya. Sbornik 3 [The Russian Language of the Late 18th — Early 19th Century. Issues of Study and Description. Digest 3]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2009, pp. 7–38.

3. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [Aesthetics of Verbal Art]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979. 423 p.

4. Veselovskiy A. A. Kantemir — perevodchik Goratsiya (Klassicheskiy mir v predstavlenii russkogo pisatelya pervoy poloviny XVIII veka) [Cantemir as a Translator of Horace’s Works (Classical World in the Eyes of a Russian Writer of the First Half of the 18th Century)]. Otdel’nyy ottisk iz Izvestiy otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk [An Extract of Bulletin of the Department of the Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences]. Petrograd, Tipografiya Imperatorskoy Akademii Nauk Publ., 1914, vol. 19, book 1. 17 p.

5. Gasparov M. L. Zapisi i vypiski [Notes and Extracts]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2001. 416 p.

6. Gershkovich Z. I. Primechaniya [Comments]. Kantemir A. D. Sobranie stikhotvoreniy [Kantemir A. D. Collection of Poems]. Leningrad, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1958, pp. 431–525.

7. Glagoleva T. M. Materialy dlya polnogo sobraniya sochineniy A. Kantemira [Materials for the Complete Works of A. Kantemir]. Izvestiya otdeleniya russkogo yazyka i slovesnosti Imperatorskoy Akademii nauk [Bulletins of the Department of the Russian Language and Literature of the Imperial Academy of Sciences]. 1906, vol. 11, book 1, pp. 177–217.

8. Gradova B. A. Rukopisi A. D. Kantemira [Manuscripts of A. D. Cantemir]. Istochniki po istorii otechestvennoy kul'tury v sobranii i arkhivakh otdela rukopisey i redkikh knig [Sources of History of National Culture in the Collections and Archives of the Rare Books and Manuscripts Department]. Leningrad, 1983, pp. 17‒33.

9. Deryugin A. A. Trediakovskiy–perevodchik: stanovlenie klassitsisticheskogo perevoda v Rossii [Trediakovsky as a Translator: The Formation of Classical Translation in Russia]. Saratov, Saratov State University Publ., 1985. 189 p.

10. Durov V. S. Neznakomyy Goratsiy [Unfamiliar Horace]. St. Petersburg, Saint Petersburg State University Publ., 2015. 108 p.

11. Lyubimov N. Perevod–iskusstvo [Translating as an Art]. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1982. 128 p.

12. Lyustrov M. Yu. A. D. Kantemir i rozhdenie epistolyarnoy traditsii v russkoy poezii XVIII veka [A. D. Cantemir and the Birth of the Epistolary Tradition in Russian Poetry of the 18th Century]. Antiokh Kantemir i russkaya literatura [Antioch Cantemir and Russian Literature]. Moscow, 1999, pp. 154–163.

13. Moiseeva G. N. Spaso-Yaroslavskiy khronograf i «Slovo o polku Igoreve» [Spaso-Yaroslavsky Chronicle and the “Tale of Igor's Campaign”]. Leningrad, Nauka Publ., 1977. 96 p.

14. Nikolaev S. I. Trudnyy Kantemir. (Stilisticheskaya struktura i kritika teksta) [Difficult Cantemir. (A Stylistic Structure and Criticism of the Text)]. XVIII vek. Sbornik 19 [The 18th Century. Digest 19]. St. Petersburg, 1995, pp. 3–14.

15. Frolov E. D. Russkaya nauka ob antichnosti: Istoriograficheskie ocherki [Russian Science About the Antiquity: Historiographical Essays]. St. Petersburg, Izdatel’skiy tsentr “Gumanitarnaya akademiya” Publ., 2006. 608 p.

16. Brunot F. Histoire de la Langue française dès origines à 1900 [History of the French Language from its Formation till 1900]. Paris, 1932, vol. 6: The 18th Century, part 2: Postclassical Language, issue 1, pp. 886–895.