References

1. Belinskiy V. G. Sobranie sochineniy: v 9 tomakh [Complete Works: in 9 Vols]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1976, vol. 1, pp. 47–127.

2. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1982, vol. 24. 520 p.

3. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 18 tomakh [Complete Works: in 18 Vols]. Moscow, Voskresen’e Publ., 2004–2005. Vol. 5. 752 p.; vol. 11. 800 p.; vol. 15, book 2. 528 p.

4. Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature [The Category of Sobornost’ in Russian Literature]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1995. 287 p.

5. Esaulov I. A. Paskhal'nost’ russkoy slovesnosti [Paskhal'nost’ of Russian Literature]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.

6. Esaulov I. A. Russkaya klassika: novoe ponimanie [The Russian Classics: New Vision]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2012. 448 p.

7. Zakharov V. N. Proshloe, nastoyashchee i budushchee russkoy literatury [The Past, Present and Future of Russian Literature]. «Sovremennye problemy metoda, zhanra i poetiki russkoy literatury» [“Modern Problems of Methods, Genre and Poetics of Russian Literature”]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1991, pp. 3–10.

8. Kireevskiy I. V. Obozrenie Russkoy slovesnosti 1829 goda [Overview of Russian Literature of 1829]. Kritika і estetika [Criticism and Aesthetics]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979, pp. 55–79. Available at: http://philolog.petrsu.ru/pdf2/obozkyr.pdf (accessed 30 September 2016).

9. Likhachev D. S. Poetika drevnerusskoy literatury [The Poetics of Old Russian Literature]. Мoscow, Nauka Publ., 1979. 376 p.

10. Likhachev D. S. Budushchee literatury kak predmet izucheniya (zametki і razmyshleniya) [The Future of Literature as a Subject of Study (Notes and Thoughts)]. Novyy mir, 1969, no. 9, pp. 167–184.

11. Likhachev D. S. Zametki o russkoy literature [Notes on Russian Literature]. Likhachev D. S. Vospominaniya. Razdum’ya. Raboty raznykh let: v 3 tomakh [Likhachev D. S. Memories. Thoughts. Works of Different Years: in 3 Vols]. St. Petersburg, ARS Publ., 2006, vol. 3, pp. 453–507.

12. Pushkin A. S. Dennitsa: Al’manakh na 1830 god, izdannyy M. Maksimovichem [Dennitsa: Almanac of the Year 1830 Published by M. Maksimovich]. Pushkin A. S. Polnoe sobranie sochineniy: v 10 tomakh [Pushkin A. S. Complete Works: in 10 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1978, vol. 7: Criticism and Journalism, pp. 76–83.

13. Bednost’ nashey literatury: kriticheskiy i istoricheskiy ocherk N. Strakhova [The Poorness of Our Literature: A Critical and Historical Review of N. Strakhov]. St. Petersburg, Tipografiya N. Neklyudova Publ., 1868. 73 p.