References

  1. Abisheva U. K. Dialektika khudozhestvennogo tvorchestva I. S. Shmeleva 1910-kh godov (povest’ «Rosstani») [Dialectic of artistic creation of I. S. Shmelev of the 1910s (the short novel “Crossroads”)]. Khudozhestvennyy tekst i kul’tura. Materialy pyatoy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [Artistic text and culture. Proceedings of the 5th international scientific conference]. Vladimir, Vladimir State Pedagogical University Publ., 2004, pp. 27—35.
  2. Kiyashko L. N. «Bytovaya» proza I. S. Shmeleva (povest’ «Rosstani») [I. S. Shmelev’s prose on theme of everyday life (the short novel “Crossroads”)]. Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo gumanitarnogo universiteta im. M. A. Sholokhova. Filologicheskie nauki [Bulletin of Moscow State humanitarian University named after M. A. Sholokhov. Philology], 2012, no. 3, pp. 15—24.
  3. Sobolev N. I. Povest’ I. S. Shmeleva «Neupivaemaya Chasha»: tvorcheskaya istoriya, poetika, tekst [Ivan Shmelev’s short novel “The Inexhaustible Cup”: history of creation, poetics, text]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2013. 304 p.
  4. Trubitsyna M. Yu. Khristianskie motivy v tvorchestve I. S. Shmeleva («Rosstani», «Bogomol’e») [Christian motives in the creative work of I. S. Shmelev (“Crossroads”, “Pilgrimage”)]. Klassicheskaya slovesnost’ i religioznyy diskurs (problemy aksiologii i poetiki): Sbornik nauchnykh statey [Classical literature and religious discourse (problems of axiology and poetics): Collection of scientific articles]. Ekaterinburg, Ural State University Publ., 2007, issue 2, pp. 311—330.
  5. Filat T. V. Poetika zaglaviy prozy I. Shmeleva (svoeobrazie semantiki i struktury) [The poetics of prose texts of I. Shmelev (semantical and structural peculiarities)]. Vіsnik Dnіpropetrovs’kogo unіversitetu ekonomіki ta prava іm. Al’ freda Nobelya: Serіya «Fіlologіchnі nauki» [Bulletin of Dnepropetrovsk University of Economics and Law named aft er A. Nobel: Series Philological studies]. Dnіpropetrovs’k, 2011, pp. 112—118.
  6. Khatyamova M. A. Osobennosti povestvovaniya v povesti I. S. Shmeleva «Rosstani» (1913) [Narrative peculiarities in I. S. Shmelev’s short novel “Crossroads” (1913)]. Shmelevskie chteniya. Sbornik nauchnykh trudov [Shmelev readings. Collection of research papers]. Simferopol’, Tavriya-Plyus Publ., 2004, pp. 40—44.
  7. Chernikov A. P. Poeziya «umnoy zhizni» v tvorchestve I. S. Shmeleva: povest’ «Rosstani» [The poetry of “wise life” in I. S. Shmelev’s creative work: the short novel “Crossroads”]. Vestnik Kaluzhskogo universiteta [Bulletin of Kaluga University], 2009, no. 4, pp. 52—56.