References

1. Anastasiy (Gribanovskiy), mitropolit. Pushkin v ego otnoshenii k religii i Pravoslavnoy Tserkvi [Pushkin in Light of His Attitude to Religion and the Orthodox Church]. A. S. Pushkin: put’ k Pravoslaviyu [A. S. Pushkin: A Way to Orthodoxy]. Moscow, Otchiy dom Publ., 1996, pp. 66–129.
2. Andreev I. M. A. S. Pushkin: osnovnye osobennosti lichnosti i tvorchestva genial’nogo poeta [A. S. Pushkin: The Main Features of the Personality and Work of the Great Poet]. A. S. Pushkin: put’ k Pravoslaviyu [A. S. Pushkin: A Way to Orthodoxy]. Moscow, Otchiy dom Publ., 1996, pp. 7–65.
3. Dunaev M. M. Pravoslavie i russkaya literatura: uchebnoe posobie dlya studentov dukhovnykh akademiy i seminariy: v 5 chastyakh [Orthodoxy and Russian Literature: A Textbook for Students of Spiritual Academies and Seminaries: in 5 Parts]. Moscow, Khristianskaya literatura Publ., 1996, part 1. 320 p.
4. Mal’chukova T. G. Antichnye i khristianskie traditsii v poezii A. S. Pushkina [Antique and Christian Traditions in Pushkin’s Poetry]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1997, book 1. 195 p.
5. Mal’chukova T. G. Korabl’ poezii: k voprosu ob istochnikakh pushkinskikh morskikh obrazov [The Ship of Poetry: The Question About the Sources of Sea Images in Pushkin’s Poetry]. Retseptsiya antichnogo naslediya v russkoy literature XVIII–XIX vv. [Reception of Antique Heritage in Russian Literature of the 18th and 19th Centuries]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2009, pp. 231–268.
6. Mal’chukova T. G. O Pushkine kak rodonachal’nike russkoy klassicheskoy literatury [About Pushkin as the Founder of Russian Classical Literature]. Rossiya i Gretsiya: dialogi kul’tur [Russia and Greece: A Dialogue Cultures]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2016, part 1, pp. 40–43.
7. Mal’chukova T. G. Pushkin i Gomer: k voprosu o retsenzii i retseptsii gomerovskogo eposa [Pushkin and Homer: On the Question of the Review and Reception of Homer’s Epic]. Rossiya i Gretsiya: dialogi kul’tur: materialy I Mezhdunarodnoy konferentsii [Russia and Greece: A Dialogue of Cultures]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2006, part 1, pp. 5–68.
8. Miller T. A. Obrazy morya v pis’makh kappadokiytsev i Ioanna Zlatousta: opyt sopostavitel’nogo analiza [Sea Images in Letters of the Cappadocian and of John Chrysostom: The Experience of Comparative Analysis]. Antichnost’ i sovremennost’: k 80-letiyu Fedora Aleksandrovicha Petrovskogo [The Ancient World and Modern Age: The 80th Anniversary of Fyodor Aleksandrovich Petrovsky]. Moscow, Nauka Publ., 1972, pp. 360–369.
9. Frank S. L. Religioznost’ Pushkina [Religious Commitment of Pushkin]. A. S. Pushkin: Pro et contra: lichnost’ i tvorchestvo Aleksandra Pushkina v otsenke russkikh mysliteley i issledovateley: antologiya: v 2 tomakh [A. S. Pushkin: Pro et Сontra: Personality and Creativeness of Alexander Pushkin in the Eyes of Russian Thinkers and Researchers: in 2 Vols]. St. Petersburg, Russian Christian Humanitarian Institute Publ., 2000, vol. 2, pp. 96–111.