Список литературы

1. Сапдаа Ш. Русская литература XIX века в турецких переводах. Стамбул, 2012. 546 c.

2. Abibulayeva L. Rasim Özdenören ve Feodor Dostoyevski Arasında Tahkiye Anlayışı Bakımından Bir Karşılaştırma. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2006. 232 s.

3. Ağaoğlu S. Bütün Öyküleri. İstanbul: YKY, 2003. 533 s. 4. Aslan C. Ürkek Bir Realist, Hayalperest Bir İdealist: Samet Ağaloğlu // Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü. Ankara. Yıl 5, Sayı 9. Güz 2008. S. 53–73.

5. Baydar M. Edebiyatçılarımız Ne Diyor? İstanbul: Yeni Matbaa, 1960. 350 s.

6. Çağan S. Bilge Karasu’nun “Gece” ve “Kılavuz” Adlı Yapıtlarına ve bu Yapıtların Fransızca Çevirilerine Metinlerarası bir Yaklaşım: Yüksek Lisans Tezi. İstanbul, 2017. 124 s.

7. Çiftçi S. Dostoyevski’nin Eserlerinde Türklere ve İslâma Bakışı // Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. 2010. Vol. 3. Issue 11. Spring. S. 213–222.

8. Çoruk J. G. F. M. Dostoyevski’nin Türkçeye Çevrilen Eserleri ve Yazar ve Eserleri Üzerine Türkiye’de Yapılan Çalışmalar Bibliyografyası, Dostoyevski Okumaları. Ankara: Hece Yayınları, 2018. S. 77–110.

9. Fethi N. Huzur. Yüzyılın Yüz Romanı. İstanbul: Adam Yayınları, 2007. 249 s.

10. Geçen S. Demir Özlü İnsan ve Eser: Doktora Tezi. Ardahan, 2020. 516 s.

11. Güran M. Dostoyevski ve Oğuz Atay Romanlarında Kimlik Sorun. İstanbul, 2018. 58 s.

12. Gürbilek N. Ben den Önce bir Başkası. Istanbul: Metis Yayınları, 2011. 218 s.

13. Kandemir H. Dostoyevski Düşüncesinde Türk-İslam Olgusu Ve Osmanlı Rus Savaşı Çerçevesinde Doğu Sorunu // Avrasya Uluslararası Araştırmalar Dergisi. Cilt 4. Sayı 8. 2016. S. 13–21.

14. Kurt K. Türkiye’nin Ruhu”nda Bir Hayalet: Modern Türk Edebiyatı ve Sinemasında Dostoyevski ile Metinlerarası ve Medyalararası Karşılaşmalar: Yüksek Lisans Tezi. Türk Edebiyatı Bölümü, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi. Ankara, 2020. 195 s.

15. Kurt M. 1950 Sonrası Türk Edebiyatında Varoluşçu Felsefeden Etkilenen Yazarların Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatma: Doktora Tezi, Ankara, 2007. 458 s.

16. Murat B. Step ve Bozkır: Rusça ve Türkçe Edebiyatta Doğu-Batı Sorunu ve Kültür. İstanbul: İletişim, 2016. 356 s.

17. Özdenören R. Kuş Bakışı // Hece. 2007. Haziran-Temmuz-Ağustos. S. 8–37.

18. Şahabeddin C. Dostoyevski I. Hayatı // Peyâm-ı Sabah. 1922. Nu. 1207. S. 1–2. (a)

19. Şahabeddin C. Dostoyevski II. Tasviri ve Terbiye-i Fikriye’si ve Ruhu // Peyâm-ı Sabah. 1922. Nu. 1216. S. 1–2. (b)

20. Şahabeddin C. Dostoyevski III. Asarı ve Nazariyatı // Peyâm-ı Sabah. 1922. Nu. 1221. S. 1–2. (c)

21. Şerefnur A. Latife Tekin’in Romanlarında Yapı, Tema ve Anlatım: Doktora Tezi. Ankara, 2011. 693 s.

22. Tanpınar A. H. Edebiyat Üzerine Makaleler. İstanbul: Dergâh, 2015. 535 s.

23. Tekin M. Peyami Safa ile Söyleşiler. Konya: Çizgi Kitabevi, 2003. 142 s.

24. Yiğit E. Dostoyevski’nin Karamazov Kardeşler ile Murathan Mungan’ın Şairin Romanı Eserlerinin Varoluşçuluk Temelinde Karşılaştırılması: Yüksek lisans Tezi. Mersin, 2019. 101 s.