References

1. Evchuk O. P. Religiozno-filosofskie konteksty poetiki M. Yu. Lermontova [Religious and philosophical contexts poetics Lermontov]. Omsk, Variant-Omsk Publ., 2012. 120 p.

2. Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature [The Category of Sobornost' in Russian Literature]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1995. 288 p.

3. Esaulov I. A. Paskhal'nost' russkoy slovesnosti [Pashal’nost of Russian Literature]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.

4. Esaulov I. A. Russkaya klassika: novoe ponimanie [Russian classics: a new interpretation]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2012. 448 p.

5. Kiseleva I. A. Tvorchestvo M. Yu. Lermontova kak religiozno-filosofskaya sistema [Oeuvre M. Lermontov as a religious and philosophical system]. Moscow, Moscow Region State University Publ., 2011. 314 p.

6. Lermontov i Pravoslavie [Lermontov and Orthodoxy]. Moscow, «K edinstvu!» Publ., 2010. 510 p.

7. Nestor (Kumysh), Father Superior. Poemy Lermontova kak osnovnye vekhi ego dukhovnogo puti [Lermontov’s poem as periods of his spiritual journey]. Moscow, Izdatel’stvo Svyato-Aleksievskoy Pustyni, 2008. 288 p.

8. Khodanen L. A. Semiosfera khrama i poetika monastyrskikh syuzhetov v tvorchestve M. Yu. Lermontova [Semiosphera of temple and monastery poetics of monastery stories in the works of M.U. Lermontov]. Available at: http://russian-literature.com/ru/hodanen-semiosfera-hrama-i-poetika-monsktyrksih-sjuzhetov-v-tvorchestve-lermontova (accessed 8 August 2014).