References

 1. Andrianova I. S. Anna Dostoevskaya: prizvanie i priznaniya: monografiya [Anna Dostoyevskaya: Life's Purpose and Acceptance]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2013. 124 p.
 2. Andrianova I. S. Dnevnik A. G. Dostoevskoy: tvorcheskaya istoriya i problema zhanra [A. G. Dostoyevskaya's Diary: the Art History and the Genre Problem]. Uchenye zapiski Petrozavodskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Obshchestvennye i gumanitarnye nauki [Scientific Notes of Petrozavodsk State University. Ser.: Social and Humanities], 2012, no. 3 (124), pp. 80–81.
 3. Andrianova I. S. Kontseptsiya zhanra dnevnika A. G. Dostoevskoy [The Genre Concept of A. G. Dostoyevskaya's Diary]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2012. Vol. 10: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII-XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th—20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 7, pp. 224–240.
 4. Andrianova I. S. Literaturnoe nasledie A. G. Dostoevskoy. Diss. kand. filol. nauk [A. G. Dostoyevskaya's Literary Heritage. PhD philol. sci. diss.]. Petrozavodsk, 2012. 290 p.
 5. Arutyunova N. D. Faktor adresata [The Recipient's Factor]. Izvestiya Akademii nauk Soyuza Sovetskikh Sotsialisticheskikh Respublik. Seriya literatury i yazyka [Proceedings of the USSR Academy of Sciences. Literature and Language Series], 1981, vol. 40, no. 4. pp. 356–367.
 6. Barthes R. Dnevnik [The Diary]. Bart R. Rolan Bart o Rolane Barte [Barthes R. Roland Barthes on Roland Barthes]. Moscow, Ad Marginem-Stalker Publ., 2002, pp. 246–261.
 7. Egorov O. G. Dnevniki russkikh pisateley 19 veka: Issledovanie [Diaries of Russian Writers of the 19th Century: Study]. Moscow, Flinta-Nauka Publ., 2002. 288 p.
 8. Egorov O. G. Russkiy literaturnyy dnevnik XIX veka: Istoriya i teoriya zhanra [Russian Literary Diary of the 19th Century. History and Theory of the Genre]. 2. Moscow, Flinta-Nauka Publ., 2011. 282 p.
 9. Zaliznyak A. Dnevnik: k opredeleniyu zhanra [Diary: the Definition of the Genre]. Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review], 2010, no. 106. Available at: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html (accessed 22 August 2014).
 10. Zakharov V. N. Problemy istoricheskoy poetiki. Etnologicheskie aspekty [The Problems of Historical Poetics. Ethnological Aspects]. Moscow, Indrik Publ., 2012, pp. 128–137.
 11. Kobrin K. Pokhvala dnevniku [Praise to the Diary]. Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review], 2003, no. 61, pp. 288–295.
 12. Letyagin L. N. A Lichnyy dnevnik: samosoznanie zhanra [Personal Diary: the Self-Awareness of Genre]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta imeni A. I. Gertsena [Proceedings of the Herzen State Pedagogical University], 2008, no. 56, pp. 56–67.
 13. Lotman Yu. M. Avtokommunikatsiya: «Ya» i «Drugoy» kak adresaty (O dvukh modelyakh kommunikatsii v sisteme kul'tury) [Autocommunication: "I" and "Other" as Addressees (Two Models of Communication in the System of Culture)]. Lotman Yu. M. Semiosfera [Lotman Yu. M. Semiosphere]. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2000, pp. 163–177.
 14. Mikheev M. Yu. Dnevnik v Rossii XIX-XX veka: ego-tekst, ili pred-tekst [Russian Diary of the 19-20th Centuries: Ego-Text or Pre-Text]. Moscow, 2006. Available at: http://uni-persona.srcc.msu.su/site/research/miheev/kniga.htm (accessed 22 August 2014).
 15. Mikheev M. Yu. Kak i kem pisalis' dnevniki [How and Whom Diaries are Written by]. Moskovskiy zhurnal. Istoriya gosudarstva Rossiyskogo [Moscow Magazine. History of the Russian State], 2006, no. 3, pp. 47–52.
 16. Mikheev M. Yu. Mysl' na puti mezhdu dnevnikom i tekstom: osobennosti pamyati dnevnitsista [Thought on the Way between a Diary and a Text: Characteristics of the Diarist's Memory]. Chelovek [The Human], 2004, no. 6, pp. 150–158.
 17. Mikheev M. Yu. Mysl' na puti mezhdu dnevnikom i tekstom: osobennosti pamyati dnevnitsista [Thought on the Way Between a Diary and a Text: Characteristics of the Diarist's Memory]. Chelovek [The Human], 2005, no. 2, pp. 131–139.
 18. Mikheev M. Yu. Faktograficheskaya proza ili pred-tekst. Dnevniki, zapisnye knizhki, «obydennaya» literatura [Factual Prose or Pre-text: Diaries, Notebooks and "Everyday Literature"]. Chelovek [The Human], 2004, no. 2, pp. 137–142.
 19. Mikheev M. Yu. Faktograficheskaya proza ili pred-tekst. Dnevniki, zapisnye knizhki, «obydennaya» literatura [Factual Prose or Pre-text: Diaries, Notebooks and “Everyday Literature”]. Chelovek [The Human], no. 3, pp. 132–143.
 20. Pigrov K. S. Intimnyy dnevnik kak "prostaya veshch'" [A Private Diary as a "Simple Thing"]. Vestnik Samarskoy gumanitarnoy akademii. Ser. «Filosofiya. Filologiya» [The Messenger of Samara State Academy. Ser.: Social Sciences and Humanities], 2008, no. 1, pp. 64–78.
 21. Pigrov K. S. Metafizika lichnogo dnevnika [Metaphysics of a Private Diary]. Veche [Veche], 2010, no. 21, pp. 25–41.
 22. Pigrov K. S. Tvorchestvo i lichnyy dnevnik [The Artwork and a Private Diary]. Voprosy filosofii [Questions of Philosophy], 2011, no. 2, pp. 34–43.
 23. Radzievskaya T. V. Nekotorye nablyudeniya nad funktsional'no-semanticheskimi i stilisticheskimi osobennostyami dnevnikov [Some Observations on the Functional-Semantic and Stylistic Features of the Diaries]. Stil’ [Style], 2004, no. 3, pp. 221–233.