References

  1. Belinsky V. G. Sobranie sochineniy: v 9 tomakh [Collected works in 9 Vols.]. Moscow, Nauka Publ., 1982, vol. 8. 515 p.
  2. Bem A. L. «Nos» i «Dvoynik» [“The Nose” and “The Double”]. O Dostoevskom [About Dostoyevsky]. Moscow, Russkiy put' Publ., 2007, pp. 500–518.
  3. Buslaev F. I. Russkiy bogatyrskiy epos [Russian heroic epos]. Russkiy Vestnik [Russian messenger], 1862, no. 9, pp. 79–80.
  4. Vinogradov V. V. Evolyutsiya russkogo naturalizma: Gogol' i Dostoevskiy [Evolution of the Russian naturalism: Gogol and Dostoyevsky]. Moscow, Academia Publ., 1929. 391 p.
  5. Evangelie Dostoevskogo: v 2 tomakh [Gospel of Dostoyevsky in 2 Vols.]. Moscow, Russkiy mir Publ., 2010, vol. 1. 656 p.
  6. Zen'kovsky V. V. Gogol' i Dostoevskiy [Gogol and Dostoyevsky]. O Dostoevskom [About Dostoyevsky]. Moscow, Russkiy put' Publ., 2007, pp. 91–99.
  7. Miller O. F. Opyt istoricheskogo obozreniya russkoy slovesnosti [Experience of the historical review of Russian literature]. Saint-Petersburg, Kukol-Yasnopolsky’s Printing House, 1865. 371 p.
  8. Rozanov V. V. Mysli o literature [Thoughts about literature]. Moscow, Sovremennik Publ., 1989. 607 p.
  9. Stepanyan K. A Dostoevskiy i Servantes. Dialog v bol'shom vremeni [Dostoyevsky and Cervantes. Dialogue in the big time]. Moscow, Yazyki slavyanskoy kul'tury Publ., 2013. 368 p.
  10. Tynyanov Yu. N. Dostoevskiy i Gogol' (k teorii parodii) [Dostoyevsky and Gogol (towards a theory of parody)]. Tynyanov Yu. N. Poetika. Istoriya literatury. Kino [Tynyanov Yu. N. Poetics. History of literature. The cinema]. Moscow, Nauka Publ., 1977, pp. 198–226.