References

  1. Bograd G. L. Predpolozheniya o Smerdyakove (k voprosu ob otnoshenii Dostoevskogo k raskolu) [Assumptions about Smerdyakov (Dostoyevsky's attitude to Old Believers)]. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [Dostoyevsky. Materials and Research]. St. Petersburg, Nauka Publ., 2007, vol. 18, pp. 161–169.
  2. Dvorkin A. L. Sektovedenie. Totalitarnye sekty. Opyt sistematicheskogo issledovaniya [Cult studies. Totalitarian cults. The experience of systematic research]. Edition 3. Nizhniy Novgorod, Publishing House of St. Alexander of Neva, 2002. 816 p.
  3. Dilaktorskaya O. G. Skoptsy i skopchestvo v izobrazhenii Dostoevskogo (k istolkovaniyu povеsti «Khozyayka») [Skoptsy and the concept of skopets in Dostoyevsky's representation (interpretation of The Landlady novella)]. Filologika [Philologica]. St. Petersburg, 1995, vol. 2, no. 3–4, pp. 59–84.
  4. Kasatkina T. A. Avtorskaya pozitsiya v proizvedeniyakh Dostoevskogo [Standpoint of the author in Dostoyevsky's works]. Voprosy literatury [Questions of literature], 2008, no. 1, pp. 196–226.