References

 1. Bakhareva N. N., Belyakova M. M. Izuchenie i gosudarstvennaya okhrana mest, svyazannykh s istoriey staroobryadchestva v Nizhegorodskoy oblasti [Research and State Protection of the Places Connected with History of Old Believers in Nizhny Novgorod Region]. Mir staroobryadchestva [The world of the Old Belief]. Moscow, 1998, issue 4, pp. 132–139.
 2. Gnevkovskaya E. V. Masterstvo romanista P. I. Mel'nikova - Andreya Pecherskogo (Dilogiya «V lesakh» i «Na gorakh»: kharakterologiya, khudozhestvennoe prostranstvo i vremya) [Skill of the Novelist P. I. Melnikov (Andrey Pechersky) (The Dilogy “In the Woods” and “On the Hills”: Characterology, Artistic Space and Time]. Nizhny Novgorod, Vektor TiS Publ., 2003. 200 p.
 3. Gnevkovskaya E. V. Khudozhestvennoe prostranstvo skita v dilogii Mel'nikova-Pecherskogo [Artistic Space of a skete monastery in the Melnikov-Pechersky's Dilogy]. Uchenye zapiski Volgo-Vyatskogo otdeleniya Mezhdunarodnoy Slavyanskoy akademii nauk, obrazovaniya, iskusstv i kul'tury [Proceedings of Volga-Vyatka Department of the International Slavic Academy of Sciences, Education, Arts and Culture]. Nizhny Novgorod, 2003, issue 12, pp. 149–152.
 4. Lepakhin V. V. Znatok ikon i ikonopisi: istorik, etnograf, ikonoved i pisatel' P. I. Mel'nikov-Pecherskiy [Expert in Icons and Iconography: Historian, Ethnographer, Writer and Researcher of Icons P. I. Melnikov-Pechersky]. Ikona v russkoy khudozhestvennoy literature: ikona i ikonopochitanie, ikonopis i ikonopistsy [Icon in Russian Literature: the Icon and the Veneration of Icons, Icon Painting and Painters]. Moscow, Otchiy dom Publ., 2002, pp. 217–242.
 5. Lotman Yu. M. Problema khudozhestvennogo prostranstva v proze Gogolya [The problem of the artistic space in Gogol's prose]. Lotman Yu. Izbrannye stat'i: v 3 tomakh [Lotman Yu. M. Selected Articles in 3 Vols.]. Tallin, Aleksandra, 1993, vol. 1, pp. 413–447.
 6. Makhov A. E. Topos [Topos]. Literaturnaya entsiklopediya terminov i ponyatiy [Literary Encyclopedia of Terms and Definitions]. Мoscow, Intelvak Publ., 2001, clmn. 1076.
 7. Prokof’eva V. Yu. Kategoriya prostranstvo v khudozhestvennom prelomlenii: lokusy i toposy [The Category of Space in the Artistic Refraction: Locuses and Toposes]. Vestnik Orenburgskogo universiteta [Orenburg University Bulletin], 2005, no. 11, pp. 87–94.
 8. Pykhtina Yu. G. K probleme ispol'zovaniya prostranstvennoy terminologii v sovremennom literaturovedenii [The problem of the use of spatial terminology in the contemporary literary studies]. Vestnik Orenburgskogo universiteta [Orenburg University Bulletin], 2013, no. 11 (160), pp. 29–36.
 9. Sukhikh S. I. Teoreticheskaya poetika A. A. Potebni [A. A. Potebnya’s Theoretical Poetics]. Nizhny Novgorod, KiTizdat Publ., 2001. 288 p.
 10. Toporov V. N. Prostranstvo i tekst [Space and Text]. Tekst: semantika i struktura [Text: Semantics and Structure]. Мoscow, 1983, pp. 227–284. Available at: http://ec-dejavu.ru/p/Publ_Toporov_Space.html (accessed 17 July 2014)
 11. Usov P. S. P. I. Mel'nikov, ego zhizn' i literaturnaya deyatel'nost' [P. I. Melnikov-Pechersky, His Life and Literary Creative Work]. Mel'nikov P. I. Polnoe sobranie sochineniy v 14 tomakh [P. I. Melnikov. Complete Works in 14 Vols.]. Moscow; St. Petersburg, 1897, M. O. Wolf edition partnerships Publ., vol. 1. 324 p.
 12. Shamaro A. “Revniteli drevlego blagochestiya” [“Adherents of Ancient Piety”]. Nauka i zhizn’ [Science and Life], 1994, no. 2, pp. 100–107.