References

1. Zakharchenko S. O. Cherty starchestva v pis'makh prepodobnykh Makariya i Amvrosiya Optinskikh [Features of Eldership in the Letters of St. Macarius and Ambrose of Optina]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk; St.-Petersburg, Aleteyya Publ., 2011. Vol. 9: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII-XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th—20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue. 6, pp. 257–268.

2. Konovalova O. F. «Pletenie sloves» i pletenyy ornament kontsa XIV veka [“Weaving Words” and Braided Ornament the Late Fourteenth Century]. Trudy Otdela drevnerusskoy literatury [Proceedings of the Department of Old Russian Literature]. Moscow-Leningrad, Publishing House of Academy of Sciences of the USSR, 1966, vol. 22, pp. 101–111.

3. Petr (Shitikov), priest. Perspektivy kognitivnoy teorii metafory v bibleyskikh issledovaniyakh [Prospects for a Cognitive Theory of a Metaphor in Biblical Studies]. Khristianskoe chtenie [Christian Reading], 2013, no. 2, pp. 229–242.