References

  1. Evdokimov P. N. Iskusstvo ikony. Bogoslovie krasoty [The Art of the Iconography. The Theology of Beauty]. Klin, Khristianskaya zhizn’ Publ., 2005. 500 p.
  2. Tret'yakov N. N. Obraz v iskusstve. Osnovy kompozitsii [The Image in Art. Basics of Composition]. Svyato-Vvedenskaya Optina Pustyn’, The Optina Pustyn’ Publ., 2001. 263 p.
  3. Trubetskoy E. N. Izbrannoe [Trubetskoy E. N. The Favorites]. Moscow, Kanon Publ., 1995. 475 p.
  4. Florenskiy P., the Orthodox clergyman. Stolp i utverzhdenie Istiny: Opyt pravoslavnoy feoditsei v dvenadtsati pis'makh [The Pillar and Ground of the Truth: An Essay in Orthodox Theodicy in Twelve Letters]. Moscow, Put' Publ., 1914. 812 p.
  5. Rafail (Karelin), the Archimandrite. O yazyke pravoslavnoy ikony [About the Language of the Orthodox Icons]. Pravoslavnaya ikona. Kanon i stil’. K bogoslovskomu rassmotreniyu obraza [Orthodox Icons. Canon and Style. By theological Consideration of the Image]. Moscow, Pravoslavnyy palomnik, Glagoly zhizni Publ., 1998, pp. 39–87.
  6. Iulianiya (M. N. Sokolova); the Nun. Odeyaniya Presvyatoy Bogoroditsy [Robes of the Blessed Virgin Mary]. Pravoslavnaya ikona. Kanon i stil'. K bogoslovskomu rassmotreniyu obraza [Orthodox Icons. Canon and Style. By Theological Consideration of the Image]. Moscow, Pravoslavnyy palomnik, Glagoly zhizni Publ., 1998, p. 214.