References

  1. Zalygin S. Prostory i granitsy [Spaces and Borders]. Vasil'ev P. Stikhotvoreniya i poemy [Vasil'ev P. Verses and Poems]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 1968, pp. 5–20.
  2. Likhachev D. C. Zametki o russkom [Notes on Russian]. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1984. 62 p.
  3. Madzigon T. M. Rol' khudozhestvennoy detali v epicheskom povestvovanii Pavla Vasil'eva («Khristolyubovskie sittsy») [The Role of Artistic Details in the Epic Narrative Pavel Vasil'ev (“Khristolyubovskiye Printed Cottons”)]. Filologicheskiy sbornik Kazahskogo gosudarstvennogo universiteta [Philological Collection of Kazakh State University]. Issue 17. A–A, 1976, pp. 38–52.
  4. Prugavin A. S. Nepriemlyushchie mira [Unaccepting the World]. Moscow, Zadruga Publ., 1918. 188 p.
  5. Sorokin V. V. Krest poeta [Poets's Burden]. Moscow, Algoritm Publ., 2006. 608 p.
  6. Tsybin V. Udivleniya [Admirations]. Leningrad, Sovetskiy pisatel' Publ., 2001. 428 p.