References

  1. Balburov E. A. Syuzhet i istoriya: k probleme evolyutsii povestvovatel'nyh form [The Story and History: on the Problem of Evolution of Narrative Forms]. Syuzhet, motiv, istoriya [Subject, Motif, History]. Novosibirsk, Nauka Publ., 2009. 309 p.
  2. Basinskiy P. Vozvrashchenie (realizm i modernizm v kontse ХХ veka)]. [Return (Realism and Modernism in the Late 20th Century)]. Pod''em [Rise], 2000, no. 1, pp. 59–74.
  3. Esaulov I. A. Evangel'skiy tekst v russkoy kul'ture i sovremennaya nauka [The Gospel Text in Russian Culture and Modern Science]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2011. Vol. 9: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 6, pp. 5–23.
  4. Kanunova F. Z. Oppozitsiya khristianstva i napoleonizma v russkoy literature 1830-1850-kh godov i nekotorye metodologicheskie problemy ee izucheniya (V. A. Zhukovskiy, G. S. Baten'kov, N. V. Gogol') [The Opposition Between Christianity and Napoleonism in Russian Literature 1830–1850-s and Some Methodological Problems of Its Study (V. A. Zhukovskiy, G. S. Baten’kov, N. V. Gogol)]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 1998. Vol. 5: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII–XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 2, pp. 178–190.
  5. Lyubomudrov A. M. Dukhovnyy realizm v literature russkogo zarubezh'ya. Boris Zaytsev. Ivan Shmelev [Spiritual Realism in Literature of the Russian Abroad. Boris Zaytsev. Ivan Shmelev]. Saint-Petersburg, Pushkin House Publ., 2003. 249 p.