References

1. Gabdullina V. I. Motiv bludnogo syna v romane I. S. Turgeneva «Ottsy i deti» [The Motif of the Prodigal Son in Ivan Turgenev’s novel “Fathers and Sons”]. Kul’tura i tekst: mif i mifopoetika [Culture and Text: Myth and Mythopoetics]. Saint-Petersburg; Samara; Barnaul, Barnaul State Pedagogical University Publ., 2004, pp. 253—260.

2. Gabdullina V. I. Transformatsiya motiva bludnogo syna v romane I. S. Turgeneva «Dvoryanskoe gnezdo» [The Transformation of the Motif of the Prodigal Son in Ivan Turgenev’s novel “Home of the Gentry”]. Kul'tura i tekst — 2005 [Culture and Text — 2005]. Saint-Petersburg; Samara; Barnaul, Barnaul State Pedagogical University Publ., 2005, vol. 1, pp. 140—148.

3. Gol’tser S. V. Roman I. S. Turgeneva «Dym» v svete oneginskoy traditsii [Ivan Turgenev’s Novel “Smoke” in the Light of the Onegin’s Tradition]. Molodaya filologiya: sb. nauchnykh trudov [Young Philology: Collection of Scientific Works]. Novosibirsk, 2001, issue 3, pp. 32—43.

4. Zakharov V. N. «Vechnoe Evangelie» v khudozhestvennykh khronotopakh russkoy slovesnosti [The “Everlasting gospel” in the artistic hronotop of the Russian literature]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk; St. Petersburg: Aleteyya Publ., 2011. Vol. 9: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII—XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 6, pp. 24—37.

5. Kantor V. K. Russkiy evropeets kak yavlenie kul’tury (filosofsko-istoricheskiy analiz) [Russian European as a Cultural Phenomenon (Philosophical and Historical Analysis)]. Moscow, Nauka Publ., 2001. 704 p.

7. Kurlyandskaya G. B. Khudozhestvennyy metod Turgeneva-romanista [Literary Method of the Novelist Turgenev]. Tula, Priokskoe knizhnoe Publ., 1972. 344 p.

7. Lotman Yu. M. Syuzhetnoe prostranstvo russkogo romana XIX stoletiya [Narrative Space of the 19th Century Russian Novel]. Lotman Yu. M. O russkoy literature [Lotman Y. M. About Russian Literature]. Saint-Petersburg, Iskusstvo-SPb Publ., 1997, pp. 712—729.

8. Muratov A. B. Turgenev posle «Ottsov i detey» [Ivan Turgenev after “Fathers and Sons”]. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 144 p.

9. Pecherskaya T. I. «Uzhel’ ta samaya Tat’yana»? (Inversii pushkinskogo syuzheta v romane Turgeneva «Ottsy i deti») [“Could it be that the same Tatiana”? (Inversions of Pushkin’s Plot in Turgenev’s Novel “Fathers and Sons”)]. Material k Slovaryu syuzhetov i motivov russkoy literatury [Materials for the Dictionary of Plots and Motifs of Russian Literature]. Issue 5. Novosibirsk, Novosibirsk State University Publ., 2002, pp. 130—137.

10. Pustovoyt P. G. I. S. Turgenev — khudozhnik slova [I. S. Turgenev, the Artist of the Word]. Moscow, Moscow State University Publ., 1987. 379 p.

11. Toporov V. N. Strannyy Turgenev [Strange Turgenev]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 1998. 192 p.

12. Chernov A. V. Arkhetip «bludnogo syna» v russkoy literature XIX veka [The Archetype of the Prodigal Son in Russian Literature of the 19th Century]. Problemy istoricheskoy poetiki [The problems of historical poetics]. Petrozavodsk: Petrozavodsk State University Publ., 1994. Vol. 3: Evangel’skiy tekst v russkoy literature XVIII—XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of the 18th–20th Centuries: quotation, reminiscence, motive, plot, genre]. Issue 1, pp. 151—158.