References

1. Aristotel’. Nikomakhova etika [Nicomachean ethics]. Moscow, Eksmo-press Publ., 1997. 255 p.

2. Bakhtin M. M. Problemy poetiki Dostoevskogo [Problems of Dostoevsky’s Poetics]. Ed. 3. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1972. 470 p.

3. Mochulskiy K. V. Dostoevsky: zhizn’ i tvorchestvo [Dostoevsky: Life and Work]. Paris, YMCA-Press Publ., 1980. 563 p.

4. Pomerants G. Strastnaya odnostoronnost’ i besstrastie dukha [Good onesidedness and the spirit of dispassion]. Moscow, St. Petersburg, Universitetskaya kniga Publ., 1998. 618 p.

5. Ukhtomskiy A. A. Litso drugogo cheloveka [The face of another person]. Moscow, Ivan Limbakh’s Publ., 2008. 664 p.

6. Khrapovitskiy A., metropolitan. Slovar’ k tvoreniyam Dostoevskogo [Dictionary of Dostoevsky’s Works]. Dostoevskiy i pravoslavie [Dostoyevsky and Orthodoxy]. Moscow, Publishing house “К edinstvu”, 2003, pp. 5—137.