References

1. Kasatkina T. A. Antikhrist u Gogolya i Dostoevskogo. Kommentarii [The Antichrist by Gogol and Dostoyevsky. Comments]. Dostoevskiy F. M. Sobranie sochineniy: v 9 tomakh [Dostoyevsky F. M. Works in 9 vols.]. Moscow, Astrel’ Publ.; AST Publ., 2003, vol. 5 (Demons). 844 p.

2. Losskiy V. N. Dogmaticheskoe bogoslovie [Dogmatics]. Losskiy V. N. Bogovidenie [Lossky V. N. The Vision of God]. Moscow, AST Publ., 2003. 759 p.