References

1. Bakhtin M. M. Estetika slovesnogo tvorchestva [The Aesthetics of Literary Work]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1979. 424 p.

2. Berdyaev N. A. Konstantin Leont’ev (Ocherk iz istorii russkoy religioznoy mysli) [Konstantin Leontyev (The Essay on the History of Russian Religious Conception)]. K. N. Leont’ev: pro et contra [K. N. Leont’ev: pro et contra]. Saint-Petersburg, RCHI Publ., 1995, book 2, pp. 29—180.

3. Diakovskiy E. P. Posledovanie chasov i izobrazitel’nykh. Istoricheskoe issledovanie [Historical Research of the Sequence of Canonical Hours and Typical Psalms]. Kiev, T. G. Meynandr’s Publ., 1913. 303 p.

4. Dmitrievskiy A. A. Opisanie liturgicheskikh rukopisey, khranyashchikhsya v bibliotekakh Pravoslavnogo Vostoka. Tipika [Description of Liturgical Manuscripts in the Libraries of the Orthodox East]. Petrograd, V. F. Kirshbaum’s Publ., 1917, vol. 3, 770 p.

5. Esaulov I. A. Paskhal’nost’ russkoy slovesnosti [Easter colours in Russian philology]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p.

6. Zakharov V. N. Simvolika khristianskogo kalendarya v proizvedeniyakh Dostoevskogo [The symbolism of Christian calendar in Fyodor Dostoevsky’s works]. Novye aspekty izucheniya Dostoevskogo [New Aspects of Dostoevsky Studies]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, pp. 37—50.

7. Ignatiya, nun. Prepodobnyy Ioann Damaskin v ego tserkovnom gimnograficheskom tvorchestve [St. John of Damascus in his canon hymnographic works]. Bogoslovskie trudy [Theological Works], 1982, no. 23, pp. 59—93.

8. Nazirov R. G. Reministsentsiya i parafraz v «Prestuplenii i nakazanii» [Reminiscences and a paraphrase in the novel “Crime and Punishment”]. Dostoevsky. Materialy i issledovaniya [Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, Nauka Publ., 1976, vol. 2, pp. 88—96.

9. Fetisenko O. L. Geptastilisty. Konstantin Leontiev, ego sobesedniki i ucheniki [Masters of literary heptastyle. Konstantin Leontyev, his collocutors and disciples]. Saint-Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2012. 784 p.

10. Florovskiy G. V. Vostochnye ottsy IV veka [The Eastern Fathers of the 4th century]. Moscow, Palomnik Publ., 1992. 260 p.