References

1. Dmitrieva I. «Ya krokodila pred Toboyu», ili Lozhnye druz’ya perevodchika» [“I’m a crocodile in front of Thee, God” or a translator’s “false friends”]. Logos [Logos], 2010, no. 1 (25), pp. 46—48.

2. Evangelie Dostoevskogo: v 2 tomakh. Issledovaniya. Materialy k kommentariyu [the Gospel of Dostoevsky in 2 vols. Researches. Proceedings for the comment]. Moscow, Russkiy mir Publ., 2010, vol. 2. 480 p.

3. Izmaylov A. A. Chekhov. 1860—1904: Biograficheskiy nabrosok [Chekhov. 1860—1904. A biographical sketch]. Moscow, Sytin’s Printing house partnership, 1916. 592 p.

4. Letopis’ zhizni i tvorchestva A. P. Chekhova [Chronicle of the life and creative works of A. P. Chekhov]. Moscow, Nasledie Publ., 2000, vol. 1. 511 p.

5. Florenskiy P. Stolp i utverzhdenie Istiny. Opyt pravoslavnoy teoditsei v dvenadtsati pis’makh [The Pillar and the Ground of the Truth. An Essay on Orthodox Theodicy in Twelve Letters]. Moscow, Gaudeamus Publ., 2012. 905 p.