References

1. Bulgakov S. N. Razmyshleniya o voyne [Reflections on War]. Zvezda [The Star], 1993, no. 5, pp. 138—168.

2. Esaulov I. A. Kategoriya sobornosti v russkoy literature [The category of catholicity in Russian Literature]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1995. 288 p.

3. Klimchukova V. N. Khristianskie istoki poeticheskikh obrazov N. S. Gumileva v sbornike «Kolchan» [Christian Roots of the Poetic Images in Nikolay Gumilev’s Poems Collection “The Quiver”]. Druzhba–3: Slovo i obraz v khudozhestvennoy literature [Friendship–3: Word and Image in Fiction Literature]. Moscow, Moscow region state University Publ., 2003, pp. 50—60.

4. Luknitskaya V. K. Nikolay Gumilev: Zhizn’ poeta po materialam domashnego arkhiva sem’i Luknitskikh [Nikolay Gumilev: Poet’s Life Based on Luknitskys Family Home Archive]. Leningrad, Lenizdat Publ., 1990. 302 р.

5. Loyko О. T. Garmoniya bytiya sotsial’noy pamyati: liturgiya [Harmony of Social Memory Existence: Liturgy]. Available at: http://do.gendocs.ru/docs/index-111696.html (accessed 10 January 2013).

6. Nalegach N. V. Mif ob I. Annenskom v poezii akmeistov [Myth of Innokenty Annensky in Akmeist Poetry]. Available at: http://annenskiylit-info.ru/annenskiy/articles/nalegach-mif.htm (accessed 15 January 2013).

7. Eykhenbaum B. Novye stikhi N. Gumileva [Nikolay Gumilev’s New Poems]. N. S. Gumilev: Pro et contra [Nikolai Gumilev: Pro et contra]. Saint-Petersburg, Russian Christian Humanitarian Institute Publ., 1995, pp. 428—432.