References

1. Bukalov A. M. Pushkinskaya Afrika: Po sledam «Romana o tsarskom arape» [Alexander Pushkin’s Africa: On the Trail of the Novel “Peter the Great's Negro”]. Saint-Petersburg, Aleteyya Publ., 2006. 320 p.

2. Zhuravleva A. I. «Pesn’ o veshchem Olege» A. S. Pushkina [“The Song of Wise Oleg” by A. S. Pushkin]. Pushkin i ego sovremenniki [Pushkin and his Contemporaries]. Pskov, 1970, pp. 90—100.

3. Ilyushin A. A. «Borodinskoe imya» zheny A. S. Pushkina [Borodino’s Name of Pushkin’s Wife]. Voyna 1812 goda i russkaya literatura. Issledovaniya i materialy [The War of 1812 and Russian Literature. Studies and Materials]. Tver, 1993, pp. 20—31.

4. Tomashevskiy B. V. Teoriya literatury. Poetika [Theory of Literature. Poetics]. Moscow; Leningrad, Gosudarstvennoe izdatel’stvo, 1930. 240 p.

5. Toporov V. N. «Bednaya Liza» Karamzina: Opyt prochteniya [“Poor Liza” by Nikolai Karamzin: An Attempted Interpretation]. Moscow, The Russian State University for the Humanities Publ., 1995. 512 p.

6. Toporov V. N. Rasskaz L. Dobychina «Vstrechi s Liz» v kontekste «bednoy Lizy» «zheleznogo veka» [“The Meetings with Liz” by Leonid Dobychin in the Context of “Poor Liza” of the “Iron Age”]. «Vtoraya proza»: Russkaya proza 20—30-kh godov XX veka [“The Second Prose”: Russian Prose in the 20—30s of the 20th Century]. Trento, 1995, pp. 77—112.

7. Eykhenbaum B. M. Ot voennoy ody k «gusarskoy pesne» [From Military Ode to “Hussar’s Song”]. Davydov D. Polnoe sobranie stikhotvoreniy [The Complete Poems by Denis Davydov]. Leningrad, Izdatel’stvo Pisateley v Leningrade, 1933, pp. 51—68.