References

1. Koshemchuk T. A. Zhizneotritsanie i zhizneutverzhdenie v mire Chekhova [Negation and Affirmation of Life in Chekhov’s Art World]. Vestnik Literaturnogo instituta [The Messenger of The Maxim Gorky Literature Institute], 2011, no. 1, pp. 31—52.

2. Rozanov V. V. Semeynyy vopros v Rossii. Tomy I—II. Materialy dlya III toma [The Family Question in Russia. Vol. I, II. Materials for Volume III]. Moscow, Respublika Publ., 2004. 832 p.