References

1. Mamardashvili M. Lektsii o Pruste (psikhologicheskaya topologiya puti) [Lectures on Proust. Psychological Topology of the Path]. Moscow, Ad Marginem Publ., 1995. 548 p.

2. Prashcheruk N. V. Khudozhestvennyy mir prozy I. A. Bunina: yazyk prostranstva [The Art World of Ivan Bunin’s Prose: The Language of Space]. Ekaterinburg, Razvivayushchee obuchenie, Sozidanie Publ., 1999. 254 p.

3. Slivitskaya O. V. «Chelovek Tolstogo» kak dinamicheskoe tozhdestvo [“Leo Tolstoy Man” as a Dynamic Identity]. Russkaya literatura, 2010, no. 4, pp. 3—14.

4. Khoruzhiy S. S. Uliss v russkom zerkale [“Ulysses” in the Russian Mirror]. Joyce J. Sobranie sochineniy: v 3 tomakh. Uliss: roman (chast’ III) [Joyce J. The Collected Works: in 3 Vols. Ulysses: the Novel (Part III)]. Moscow, Znamenitaya kniga Publ., 1994, vol. 3, pp. 363—605.