References

1. Anisimov K. V. Problemy poetiki literatury Sibiri XIX — nachala XX veka: Osobennosti stanovleniya i razvitiya regional’noy literaturnoy traditsii [The Problems of Poetics of the 19th — Early 20th Centuries Literature in Siberia: Formation and Development Features of the Regional Literary Tradition]. Tomsk, Tomsk State University Publ., 2009. 300 p.

2. Gerasim (George Dobroserdov), Archbishop. Dnevniki [The Diaries]. Irkutsk, Ottisk Publ., 2011. 288 p.

3. Veniamin (Blagonravov). Avtobiografiya vysokopreosvyashchennogo Veniamina, arkhiepiskopa Irkutskogo i Nerchinskogo [Autobiography of His Eminence Archbishop Veniamin of Irkutsk and Nerchinsk]. Irkutsk, Elektro-tipografiya Tovarishchestva «M. P. Okunev i Ko», 1913. 52 p.

4. Parfeniy Inok (Ageev), Enoch. Avtobiografiya monakha Parfeniya [Autobiography of a Monk Parfyony]. Moscow, Indrik Publ., 2009. 256 p.

5. Philaret (Gumilevsky) of Chernigov, Archbishop. Obzor russkoy dukhovnoy literatury. 1720—1858 (umershikh pisateley). Kniga 2 [Overview of Russian Spiritual Literature: in 2 Vols. Vol. 2: 1720—1858 (Deceased Writers)]. Chernigov, 1863. 311 p.

6. Yanushkevich A. S. Sibirskiy tekst: vzglyad izvne i iznutri [Siberian Text: Looking from the Outside and the Inside]. Sibir’: vzglyad izvne i iznutri. Dukhovnoe izmerenie prostranstva [Siberia: a View from the Outside and Inside. The Spiritual Dimension of Space]. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2004, pp. 227—235.