References

 1.  A. [Avseenko V. G.] Obshchestvennaya psikhologiya v romane Besy, roman Fedora Dostoyevskogo. V trekh chastyakh. Sankt-Peterburg, 1873 [Social Psychology in Fyodor Dostoyevsky’s Novel “The Possessed: Demons”: in Three Parts. Saint-Petersburg, 1873]. Russkiy vestnik [The Russian Messenger], 1873, vol. 106, August, pp. 789—833.

  2. A. S. [Skabichevsky A. M.] Obshchestvo i literatura [Society and Literature]. Iskra [The Spark], 1873, no. 4  (February 14), pp. 3—4.

  3. Admirari Nil [Panyutin L. K.] Listok [The Sheet]. Golos [The Voice], 1873, no. 14 (January 14).

  4. Admirari Nil [Panyutin L. K.] Listok [The Sheet]. Golos [The Voice], 1873, no. 21 (January 21).

  5. Bibliografiya i zhurnalistika [Bibliography and journalism]. Golos [The Voice], 1871, no. 40 (9 February).

  6. D. [Demetr N. A.] Nashi obshchestvennye dela [Our Public Affairs]. Otechestvennye zapiski [The Notes of the Fatherland], 1873, vol. 209, July, pp. 133—164.

  7. Zhurnalistika [Journalism]. Golos [The Voice]. 1873, no. 47 (February 16).

  8. Zamotin I. I. F. M. Dostoyevsky v russkoy kritike 1846—1881 [Fyodor Dostoyevsky in Russian Critique of 1846—1881s]. Varshava, 1913. 334 p.

  9. Dnevnik prokhozhago [The diary of a passer-by]. Iskra [The Spark]. 1873, no. 17 (April 1).

  10. Zakharov V. N. «Besy»: opyt rekonstruktsii zhurnal'noy redaktsii romana [“The Possessed: Demons”: the Reconstruction Experience of the Novel’s Magazine Edition]. Dostoyevsky F. M. Polnoe sobranie sochineniy: Kanonicheskie teksty [The Complete Works: Canonical Texts by Fyodor Dostoyevsky]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., vol. 9, 2010, pp. 673—706.

  11. K. P. [Kovalevsky P. M.] Vtoraya peredvizhnaya vystavka kartin russkikh khudozhnikov [The Second Travelling Painting Exhibition of Russian Artists]. Otechestvennye zapiski [The Notes of the Fatherland], 1873, vol. 206, no. 1, January, pp. 93—104.

  12. [Kovner A. G.]. Literaturnye i obshchestvennye kur'ezy [Literary and Social Curiosities]. Golos [The Voice], 1873, no. 18 (January 18).

  13. [Kovner A. G.]. Literaturnye i obshchestvennye kur'ezy [Literary and Social Curiosities]. Golos [The Voice], 1873, no. 25 (January 25).

  14. [Kovner A. G.]. Literaturnye i obshchestvennye kur'ezy [Literary and Social Curiosities]. Golos [The Voice], 1873, no. 60 (March 1).

  15. [Kovner A. G.]. Literaturnye i obshchestvennye kur'ezy [Literary and Social Curiosities]. Golos [The Voice], 1873, no. 74 (March 15).

  16. Kul' khleba i ego pokhozhdeniya, rasskazannyya S. Maksimovym. S 105 kartinkami i risunkami. Sankt-Peterburg, 1873 [Sack of grain and his adventures told by Maximov. With 105 pictures and drawings. Saint-Petersburg, 1873]. Delo [The Deal], 1873, no. 4, pp. 389—393.

  17. Literary Dominoes. [Minaev D. D.] Komu na Rusi zhit' khorosho [Who Can Be Happy and Free in Russia]. Iskra [The Spark], 1873, no. 12 (March 14), pp. 7—8.

  18. Literary Dominoes. [Minaev D. D.] Prazdnichnye podarki «Iskry» (Syuzhety dlya sovremennykh russkikh deyateley) [“The Spark” Journal Celebration Gifts (Themes for the Modern Russian Personalities)]. Iskra [The Spark], 1873, no. 19 (April 15), pp. 2—3.

  19. [Minaev D. D.] «Besy» Fedora Dostoyevskogo [“The Possessed: Demons”: a Novel by Fyodor Dostoyevsky]. Iskra [The Spark], 1873, no. 6 (February 21), pp. 5—6.

  20. M. [Minaev D. D.] Nashi govoruny i obshchestvennye trapezy [Our Talkers and Collective Repasts]. Iskra [The Spark], 1873, no. 9 (March 4), pp. 1—3.

  21. M. [Minaev D. D.] Na vystavke v Akademii khudozhestv [At the Exhibition in the Academy of Arts]. Iskra [The Spark], 1873, no. 14 (March 14), pp.1—4.

  22. M. [Minaev D. D.] Fotograficheskie kartochki. V. Na soyuz F. Dostoyevskogo s knyazem Meshcherskim [Photographic Cards. V. Fyodor Dostoyevsky’s Alliance with Prince Vladimir Meshchersky]. Iskra [The Spark], 1873, no. 2, pp. 7.

  23. Moskovskie zametki [Moscow notes]. Golos [The Voice]. 1873, no. 17 (January 17).

  24. M. N. [Mikhaylovskiy N. M.] Literaturnye i zhurnal'nye zametki [Literary and Journal Notes]. Otechestvennye zapiski [The Notes of the Fatherland], 1873, vol. 206, January, pp. 133—161.

  25. M. N. [Mikhaylovskiy N. M.] Literaturnye i zhurnal'nye zametki [Literary and Journal Notes]. Otechestvennye zapiski [The Notes of the Fatherland], 1873, vol. 206, February, pp. 315—343.

  26. M. N. Zhurnalistika i bibliografiya [Journalism and Bibliography]. Birzhevye vedomosti [The Stock-Exchange Gazette], 1872, no. 83 (March 24).

  27. Novye zhurnaly [New magazines]. Birzhevye vedomosti [The Stock-Exchange Gazette], 1871, no. 48 (February 19).

  28. Novye knigi. Besy. Roman Fedora Dostoevskogo. V 3 chastyakh [New books. The Possessed: Demons. Novel By Fyodor Dostoevsky. In 3 parts]. Siyanie [The Radiance], 1873, vol. 1, no. 15 (April 20), pp. 239—240.

  29. P. N. [Tkachev P. N.] Bol'nye lyudi. «Besy», roman Fyodora Dostoyevskogo, v trekh chastyakh, Sankt-Peterburg, 1873 [Sick people. “The Possessed: Demons”: a Novel in Three Parts, by Fyodor Dostoyevsky. Saint-Petersburg, 1873]. Delo [The Deal], 1873, no. 3, March, pp. 151—179.

  30. P. N. [Tkachev P. N.] Bol'nye lyudi. «Besy», roman Fyodora Dostoyevskogo, v trekh chastyakh, Sankt-Peterburg, 1873 [Sick people. “The Possessed: Demons”: a Novel in Three Parts, by Fyodor Dostoyevsky. Saint-Petersburg, 1873]. Delo [The Deal], 1873, no. 4, April, pp. 359—381.

  31. Tunimanov V. A. L. K. Panyutin i «Bobok» Dostoyevskogo [Lev Konstantinovich Panyutin and “Bobok” by Fyodor Dostoyevsky]. Dostoyevsky. Materialy i issledovaniya [Dostoyevsky. Materials and Research]. Leningrad, 1976, issue 2. pp. 160—164.

  32. Ch. P. [Chebyshev-Dmitriev A. P.] Zhurnalistika i bibliografiya [Journalism and Bibliography]. Golos [The Voice], 1871, no. 298 (October 28).

  33. L’homme qui rit [Minaev D. D.]. Nevinnye zametki [Innocent Notes]. Delo [The Deal]. 1871, no. 11, November, pp. 54—57.

  34. W. [Vilde M. G.] Literatura i zhizn' [Literature and Life]. Golos [The Voice], 1873, no. 253 (September 13).

  35. Z. [Burenin V. P.] Zhurnalistika [Journalism]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-Petersburg News], 1871, no. 65 (March 6).

  36. Z. [Burenin V. P.] Zhurnalistika [Journalism]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-Petersburg News], 1872, no. 15 (January 15).

  37. Z. [Burenin V. P.] Zhurnalistika [Journalism]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-Petersburg News], 1872, no. 345 (December 16).

  38. Z. [Burenin V. P.] Zhurnalistika. «Besy», roman gospodina F. Dostoyevskogo. («Russkiy vestnik» 1871—1872 gody) [Journalism. “The Possessed: Demons”, a Novel by Fyodor Dostoyevsky. (“The Russian Messenger” 1871—1872)]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-Petersburg News], 1873, no. 6 (January 6).

  39. Z. [Burenin V. P.] Zhurnalistika. «Besy», roman gospodina F. Dostoyevskogo. («Russkiy vestnik» 1871—1872 gody) [Journalism. “The Possessed: Demons”, a Novel by Fyodor Dostoyevsky. (“The Russian Messenger” 1871—1872)]. Sankt-Peterburgskie vedomosti [Saint-Petersburg News], 1873, no. 13 (January 13).