References

 1. Bashkirov D. L. Evangel'skiy tekst v proizvedeniyakh F. M. Dostoyevskogo [Evangelical Text in the Works of F. M. Dostoyevsky]. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2008. Vol. 8: Evangel'skiy tekst v russkoy literature XVIII—XX vekov: tsitata, reministsentsiya, motiv, syuzhet, zhanr [The Gospel Text in Russian Literature of 18th—20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre]. Issue 5, pp. 398—413.

  2. Zhirkova M. A. K voprosu o kharaktere i roli ispovedey v romane F. M. Dostoyevskogo «Bratya Karamazovy» [On the Question of the Nature and Role of Confessions in Fyodor Dostoyevsky's Novel “The Brothers Karamazov”]. Dostoyevsky i sovremennost': Tezisy vystupleniy na «Starorusskikh chteniyakh» [Dostoyevsky and Modernity: Speech Thesis of the Studies in Staraya Russa]. Novgorod, 1991, part 2, pp. 69—71.

  3. Zakharov V. N. «Vechnoe Evangelie» v khudozhestvennykh khronotopakh Dostoyevskogo [“Eternal Gospel” in the Creative Chronotopes of Fyodor Dostoyevsky]. Dostoyevsky i sovremennost': Materialy XXIV Mezhdunarodnykh starorusskikh chteniy 2009 goda [Dostoyevsky and Modernity: The Works of the 24th International Studies in Staraya Russa, 2009]. Veliky Novgorod, 2010, pp. 90—97.

  4. Korenevskaya O. V. Reprezentatsiya russkogo mira v nemetskikh perevodakh romana F. M. Dostoyevskogo «Bratya Karamazovy». Avtoref. diss. … kand. filol. nauk [Representation of the Russian World in the German Translations of Fyodor Dostoyevsky's Novel “The Brothers Karamazov”. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Tomsk, 2011. 26 p.

  5. Krushelnitskaya E. V. Avtobiografiya i zhitie v drevnerusskoy literature [Autobiography and Hagiography in Old Russian Literature]. Saint-Petersburg, Nauka Publ., 1996. 368 p.

  6. Kunilskiy A. E. «Lik zemnoy i vechnaya istina». O vospriyatii mira i izobrazhenii geroya v proizvedeniyakh F. M. Dostoyevskogo [“The Face of the Earth and the Eternal Truth”. On the Perception of the World and the Representation of Hero in the Works by Fyodor Dostoyevsky]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2006. 304 p.