References

  1.  Nikolskiy K. Posobie k izucheniyu Ustava Bogosluzheniya v Pravoslavnoy tserkvi [Guide to the Study of the Church Services Charter in the Orthodox Church]. Saint-Petersburg, A. I. Popovitskiy Publ., 1874. 805 p.

    2. Osokina E. Metodologicheskie problemy sootnosheniya gimnograficheskikh i agiograficheskikh proizvedeniy [Methodological Problems of the Correlation of Hymnographic and Hagiographical Works]. Gimnologiya. Materialy k Mezhdunarodnoy konferentsii. Moskva. Sentyabr' 1996 god [Hymnology. Materials for the International Conference. Moscow. September 1996]. Moscow, 2001, pp. 178—187.