References

1. Bakhtin M. M. Zametki k neosushchestvlennomu trudu. Problema teksta. Opyt fi losofskogo analiza [Notes to the Unperformed Work. Th e Problem of Text. Experience of Philosophical Analysis]. Voprosy literatury [The Questions of Literature], 1976, no. 10, pp. 122—151.

2. Belov S. V. Poslednyaya lyubov’ F. M. Dostoyevskogo [Last Love of Fyodor Dostoyevsky]. Poslednyaya lyubov’ F. M. Dostoyevskogo: A. G. Dostoyevskaya. Dnevnik 1867 goda [Last Love of Fyodor Dostoyevsky: Anna Dostoyevskaya’s Diary for the Year 1867]. Saint-Petersburg, Andreev i synov’ya Publ., 1993, pp. 5—26.

3. Bel’chikov N. F. Predislovie [Preface]. Dnevnik A. G. Dostoevskoy [Anna Dostoyevskaya’s Diary]. Moscow, 1823, pp. VII—XVI.

4. V’olle K., Grechanaya E. P. Dnevnik v Rossii v kontse XVIII—pervoy polovine XIX v. kak avtobiografi cheskoe prostranstvo [Diary in Russia in the end of the 18th century to the fi rst half of the 19th century as Autobiographical Space]. Izvestiya Akademii Nauk [Proceedings of the Academy of Sciences]. Moscow, 2002, vol. 4, no. 3, pp. 18—36.

5. Gapeka L. M., Lashkevich A. B. Lichnyy dnevnik kak zhanr sub-literatury: problema struktury i funktsii «diary» v kontekste mezhkul’turnoy kommunikatsii [Personal Diary as a Genre of Sub-Literature: the Problem of “Diary” Structure and Function in the Context of Intercultural Communication]. Sintez dokumental’nogo i khudozhestvennogo v literature i iskusstve [Synthesis of Documentary and Artistic Aspects in Literature and Art]. Kazan’, 2007, pp. 391—396.

6. Ginzburg L. Ya. O psikhologicheskoy proze [On Psychological Prose]. Moscow, INTRADA Publ., 1999. 414 p.

7. Dolinin A. S. Dostoevskiy i Suslova [Fyodor Dostoyevsky and Suslova]. F. M. Dostoevskiy: Stat’i i materialy [Fyodor Dostoyevsky: Articles and Materials]. Leningrad; Moscow, Mysl’ Publ., 1924, pp. 153—283.

8. Donchenko N. Yu. Poetika antinomii v «Dnevnikakh» M. Prishvina. Avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk [Poetics of Antinomy in Mikhail Prishvin’s “Diaries”. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Moscow, 1999. 19 p.

9. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya [Th e memories]. Saint-Petersburg, Azbuka Publ., 2011. 480 p.

10. [Dostoevskaya A. G.] Dnevnik A. G. Dostoevskoy [Anna Dostoyevskaya’s Diary]. Moscow, Novaya Moskva Publ., 1923. 390 p.

11. Dostoevskaya A. G. Dnevnik 1867 goda [Diary for the Year 1867]. Moscow, Nauka Publ., 1993. 452 p.

12. [Dostoevskaya L. F.] Dostoevskiy v izobrazhenii ego docheri L. Dostoevskoy [Fyodor Dostoyevsky in the Representation of His Daughter]. Moscow; Petrograd, Gosizdat Publ., 1922. 105 p.

13. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Th e Complete Works: 30 Vols.]. Leningrad, Nauka Publ., 1972—1990.

14. Egorov O. G. Dnevniki russkikh pisateley XIX veka: issledovanie [Diaries of Russian Writers of the 19th Century: Study]. Moscow, Flinta; Nauka Publ., 2002. 287 p.

15. Egorov O. G. Literaturnyy dnevnik XIX veka: Istoriya i teoriya zhanra. Dis. … filol. nauk [Russian Literary Diary of the 19th Century. History and Th eory of the Genre. PhD. philol. sci. diss.]. Moscow, 2003. 360 p.

16. Egorov O. G. Russkiy literaturnyy dnevnik XIX veka. Istoriya i teoriya zhanra: issledovanie [Russian Literary Diary of the 19th Century. History and Th eory of the Genre: Study]. Moscow, Flinta; Nauka Publ., 2003. 279 p.

17. Zhitomirskaya S. V. Dnevnik A. G. Dostoevskoy kak istoriko-literaturnyy istochnik [Anna Dostoyevskaya’s Diary as a Historical and Literary Source]. Dostoevskaya A. G. Dnevnik 1867 goda [Anna Dostoyevskaya’s Diary for the Year 1867]. Moscow, Nauka Publ., 1993, pp. 392—422.

18. Zhitomirskaya S. V. Prosto zhizn’ [Simply Life]. Moscow, Russian Political Encyclopedia Publ., 2008. 616 p.

19. Zhitomirskaya S. V. Rasshifrovannyy dnevnik A. G. Dostoevskoy [Anna Dostoyevskaya’s Decrypted Diary]. Literaturnoe nasledstvo: F. M. Dostoevskiy. Novye materialy i issledovaniya [Literary Heritage: Fyodor Dostoyevsky. New Materials and Research]. Moscow, Nauka Publ., 1973, vol. 86, pp. 155—166.

20. Zaliznyak A. Dnevnik: k opredeleniyu zhanra [Diary: the Defi nition of the Genre]. Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review], 2010, no. 106. Available at: http://magazines.russ.ru/nlo/2010/106/za14.html. (accessed 24 April 2011).

21. Izmaylov A. A. U A. G. Dostoevskoy [Th e Visit to Anna Dostoyevskaya]. F. M. Dostoevskiy v zabytykh i neizvestnykh vospominaniyakh sovremennikov [Fyodor Dostoyevsky in the Forgotten and Unknown Memoirs of his Contemporaries]. Saint-Petersburg, Andreev i synov’ya Publ., 1993, pp. 189—195.

22. Kobrin K. Pokhvala dnevniku [Praise to the Diary]. Novoe literaturnoe obozrenie [New Literary Review], 2003, no. 61, pp. 288—295.

23. Kosenko P. P. Zhizn’ dlya zhizni: Khronika neskol’kikh let F. M. Dostoevskogo [Life for a Life: the Chronicle of Several Years of Fyodor Dostoyevsky’s Life]. Alma-Ata, Zhazushy Publ., 1986. 238 p.

24. Kulakova I. I. Memuarno-avtobiografi cheskaya proza A. V. Nikitenko [Memoirs and Autobiographical Prose by Alexander Nikitenko]. Belgorod, Politerra Publ., 2005. 234 p.

25. Mikheev M. Yu. Dnevnik v Rossii XIX—XX vekov — ego tekst, ili predtekst [Russian Diary of the 19—20th Centuries — Ego-Text or Pre-Text]. Moscow, 2006. Available at: http://uni-persona.srcc.msu.su/site/research/miheev/kniga.htm (accessed 18 August 2011).

26. Mikheev M. Yu. Faktografi cheskaya proza, ili pred-tekst: Dnevniki, zapisnye knizhki, «obydennaya literatura» [Factual Prose or Pre-text: Diaries, Notebooks and “Everyday Literature”]. Chelovek [Th e Human], 2004, no. 2—3. Available at: http://vivovoco.rsl.ru/VV/PAPERS/MEN/PROZA.HTM (accessed 29 August 2011).

27. Ol’khin P. M. Rukovodstvo k russkoy stenografi i, po nachalam Gabel’sbergera [Guide to the Russian Shorthand Based on the Gabelsberger Shorthand’s System]. Saint-Petersburg, Dr. M. Khan Publ., 1866. 183 p.

28. Oskotskiy V. D. Dnevnik kak pravda [Diary as the Truth]. Voprosy literatury [The Questions of Literature], 1993, no. 5, pp. 3—58.

29. Ratnikov K. V. [Humorous Poems and Improvisations]. Dostoevskiy: Sochineniya, pis’ma, dokumenty [Dostoyevsky: Works, Letters and Documents]. Saint-Petersburg, Th e Pushkin House Publ., 2008, pp. 413—414.

30. Rogov A. A., Talbonen A. N., Varfolomeev A. G. Avtomatizirovannaya sistema raspoznavaniya rukopisnykh dokumentov [Automatic Recognition System for Handwritten Documents]. Trudy XII Vserossiyskoy konferentsii RCDL’2010 [Proceedings of the 12 All-Russian Scientifi c Conference RCDL’2010]. Kazan’, 2010. Available at: http://rcdl.ru/doc/2010/469-475.pdf (accessed 27 April 2011).

31. Rozenblyum L. M. Tvorcheskie dnevniki Dostoevskogo [Fyodor Dostoyevsky’s Creative Diaries]. Moscow, Nauka Publ., 1981. 368 p.

32. Tartakovskiy A. G. 1812 god i russkaya memuaristika [Th e Year 1812 and Russian Memoirs]. Moscow, Nauka Publ., 1980. 312 p.

33. Tartakovskiy A. G. Russkaya memuaristika XVIII — pervoy poloviny XIX v.: Ot rukopisi k knige [Russian Memoirs from the 18th to mid-19th Century: From Manuscript to Book]. Moscow, Nauka Publ., 1991. 288 p.

34. Khazanov B. Dnevnik sochinitelya [Storyteller’s Diary]. Oktyabr’ [October], 1999, no. 1. Available at: http://magazines.russ.ru/october/1999/1/hasanov.html (accessed 19 March 2012).

35. Eykhenbaum B. M. S. P. Zhikharev i ego dnevniki [Stepan Petrovich Zhikharev and his Diaries]. Zhikharev S. P. Zapiski sovremennika [“Notes of a Contemporary” by Stepan Zhikharev]. Moscow; Leningrad, Th e Russian Academy of Sciences Publ., 1955, pp. 638—661.