References

1. Bryanchaninov I. Pouchenie v nedelyu o sleporozhdennom [The Week’s Lesson for the Man Born Blind]. Available at: http://azbyka.ru/dictionary/17/bryanchaninov_o_samomnenii_i_smirennomudrii-all.shtml

2. Gregory the Theologian. Sobranie tvoreniy: v 2 tomakh [The Collected Works: in 2 Vols.]. Vol. 2. Minsk, Kharvest publ.; Moscow, AST Publ., 2000. 688 p.

3. Zenkovsky V. V. Istoriya russkoy filosofii [The History of Russian Philosophy]. Moscow, Akademichesky Proekt, Raritet Publ., 2001. 880 p.

4. Lossky N. O. Kharakter russkogo naroda [The Character of the Russian People]. Moscow, Dar Publ., 2005. 336 p.

5. Tikhon Zadonsky, St. Sokrovishche dukhovnoe, ot mira sobiraemoe. Pravilo very [Spiritual Treasure Gathered from the World]. Moscow, Pravilo very Publ., 2003. 912 p.

6. Sedakova O. A. Slovar trudnykh slov iz bogosluzheniya. Tserkovnoslavyano-russkie paronimy [The Dictionary of Difficult Words in Church Services: Church Slavic and Russian Paronyms]. Moscow, Yu. A. Shichalin’s Greko-latinsky cabinet Publ., 2008. 432 p.

7. Trubetskoy E. N. Smysl zhizni [The Meaning of Life]. Trubetskoy E. N. Izbrannye proizvedeniya [The Selected Works by Eugene Trubetskoy]. Rostov-on-Don, Feniks Publ., 1998, pp. 17—336.

8. Uzhankov A. N. Stadialnoe razvitie russkoy literatury XI — pervoy treti XVIII veka. Teoriya literaturnykh formatsiy [Stadial Development of Russian Literature, 11th — first third of 18th Century: Theory of Literary Formations]. Moscow, Maxim Gorky Literary Institute Publ., 2008. 528 p.