References

1. Bryusov V. Ya. Sredi stikhov: 1894—1924: Manifesty, statyi, retsenzii [Among the Poems: 1894—1924s: Manifests, Articles, Reviews]. Moscow, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1990. 720 p.

2. Gofman V. V. Lyubov k dalekoi: poeziya, proza, pisma, vospominaniya [Love to the Distant One: Poetry, Prose, Letters, Reminiscence]. Saint-Petersburg, Rostok Publ., 2007. 386 p.

3. Gofman V. V. O taynakh formy [On the Mysteries of the Form]. Iskusstvo [The Art], 1905, no. 4, pp. 32—39.

4. Gracheva I. V. Floristika v romanakh F. M. Dostoyevskogo [Floristics in the Novels by Fyodor Dostoyevsky]. Russkaya slovesnost’, 2006, no. 6, pp. 20—26.

5. Eliseeva A. N. Predmetny mir v poetike I. Annenskogo (na materiale leksiko-semanticheskoy gruppy «tsvety». Liliya) [The Objective World in Innokenty Annensky’s Poetics (on the Base of Lexical-Semantic Group “Flowers”. The Lily)]. Filologicheskie nauki [Filological Sciences], 2000, no. 6, pp. 56—66.

6. Zolotnitsky N. F. Tsvety v legendakh i predaniyakh [Flowers in Legends and Tales]. Moscow, Drofa-Plyus Publ., 2005. 320 p.

7. Kolobaeva L. A. Russky simvolizm [Russian Symbolism]. Moscow, Moscow State University Publ., 2000. 294 p.

8. Lavrenyuk B. Vstrecha s tsvetami [The Meeting with Flowers]. Moscow, 1970. 104 p.

9. Prikhodko I. S. «Rozy», «verby» i «yachmenny kolos» A. Bloka [“Roses”, “Pussy-Willows” and “Barley Ear” of Alexander Blok]. Literaturny tekst: problemy i metody issledovaniya [Literary Text: the Problems and Study Methods]. Tver, 1998, issue 4, pp. 110—117.

10. Chernets L. V. O yazyke tsvetov v lirike A. A. Bloka [On the Language of Flowers in Alexander Blok’s Lyrics]. Filologicheskie nauki [Filological Sciences], 2004, no. 6, pp. 121—128.

11. Chernets L. V. Chernaya roza, ili Yazyk tsvetov [Black Rose or The Language of Flowers]. Russkaya slovesnost’, 1997, no. 2, pp. 88—93.

12. Sharafadina K. I. Obnovlenie traditsiy floropoetiki v lirike A. Feta [Renewal of the Floropoetics Traditions in Afanasy Fet’s Lyrics]. Russkaya literatura, 2005, no. 2, pp. 18—54.

13. Yablokov E. A. «Imya rozy» v tvorchestve Andreia Platonova [“The Name of the Rose” in the Works by Andrei Platonov]. Available at: http://www.bim-bad.ru/biblioteka/article_full.php?aid=1445 (accessed 21 November 2011)