References

1. Vaiskopf M. Vo ves golos: religiya Mayakovskogo [At the Top of my Voice: the Religion of Vladimir Mayakovsky]. Vaiskopf M. Ptitsa troika i kolesnitsa dushi: Raboty 1978—2003 godov [Vaiskopf M. Bird Trio and the Chariot of the Soul: the Works of the 1978—2003s]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2003, pp. 343—486.

2. Gryakalova N. Yu. Chelovek moderna. Biografiya — refleksiya — pismo [The Man of Modernism. Biography — Reflection — Writing]. Saint-Petersburg, Dmitry Bulanin’s Publ., 2008. 408 p.

3. Zhirmunskaya T. «Za vsekh rasplachus, za vsekh rasplachus…» [“For All I Will Pay, for All I Will Cry…”]. Kontinent [Continent], 2005, no. 124. Available at: http://magazines.russ.ru/continent/2005/124/zh21.html (accessed 24 November 2011)

4. Ivanov-Razumnik R. V. Vladimir Mayakovsky («Misteriya» ili «Buff») [Vladimir Mayakovsky (“Mystery” or “Bouffe”)]. V. V. Mayakovsky: Pro et contra [Vladimir Mayakovsky: Pro et contra]. Saint-Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2006, pp. 692—728.

5. Kantor K. Trinadtsaty apostol [The Thirteenth Apostle]. Moscow, Progress-Traditsiya Publ., 2008. 368 p.

6. Katsis L. F. Vladimir Mayakovsky: Poet v intellektualnom kontekste epokhi [Vladimir Mayakovsky: the Poet in the Intellectual Context of his Epoch]. Moscow, Russian State University for the Humanities Publ., 2004. 829 p.

7. Krylova N. V. Medny vek: Ocherk teorii i literaturnoy praktiki Russkogo avangarda [The Copper Age: Essay on the Theory and Literary Practice of the Russian Avant-Garde]. Petrozavodsk, 2002. 128 p.

8. Pyanykh M. Bogoborets s serdtsem Khrista [The Theomachist with the Heart of Christ]. Svobodnaya mysl [The Free Thought], 1993, no. 5, pp. 44—50.

9. Sillov V. Revolyutsiya dukha (Nietzsche i Mayakovsky) [The Revolution of the Spirit (Nietzsche and Mayakovsky)]. V. V. Mayakovsky: Pro et contra [Vladimir Mayakovsky: Pro et contra]. Saint-Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2006, pp. 603—606.

10. Tager E. Mayakovsky V. V. [Mayakovsky V. V.]. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya [The Great Soviet Encyclopedia]. Мoscow, Soviet Encyclopedia Publ., 1938, vol. 38, clmn. 547—555.

11. Tyryshkina E. Kontseptsiya prazdnika v ranney lirike V. Mayakovskogo [The Celebration Concept in the Early Lyrics by Vladimir Mayakovsky]. Alexander Graf (Hg.). Festkultur in der russischen Literatur (18. bis 21.Jahrhundert) (in German) [“The Celebration Culture in Russian Literature of the 18—21th Centuries” by Alexander Graf (Hg.)]. Munich, 2010, pp. 173—182.

12. Ustryalov N. Religiya revolyutsii (Vladimir Mayakovsky) [The Religion of Revolution (Vladimir Mayakovsky)]. V. V. Mayakovsky: Pro et contra [Vladimir Mayakovsky: Pro et contra]. Saint-Petersburg, The Russian Christian Academy for the Humanities Publ., 2006, pp. 499—512.

13. Fatenkov A. N. Sub”ekt v ontologicheskom stolknovenii s Bogom [Person in his Ontological Conflict with the God]. Chelovek [The Human], 2011, no. 1, pp. 107—123.

14. Shalkov D. Yu. Bibleyskie motivy i obrazy v tvorchestve V. V. Mayakovskogo 1912–1918 godov. Dis. … kand. filol. nauk [The Biblical Motifs and Images in Vladimir Mayakovsky’s Literary Works for the 1912—1918s. PhD. philol. sci. diss.]. Stavropol’, 2008. 230 p.

15. Shalkov D. Yu. «Obyknovennoe evangelie» «trinadtsatogo apostola»: bibleyskaya simvolika v poeme V. V. Mayakovskogo «Oblako v shtanakh» [“Ordinary Gospel” of the “Thirteenth Apostle”: Biblical Symbolism in Vladimir Mayakovsky’s Poem “A Cloud in Trousers”]. Russkaya slovesnost’, 2008, no. 4, pp. 30—37.

16. Jakobson R. O pokolenii, rastrativshem svoikh poetov [The Generation that Squandered its Poets]. Available at: http://avantgarde.narod.ru/beitraege/ff/rja_o_pokolenii.htm (accessed 28 November 2011)