References

1. Zakharova V. T. Impressionisticheskie tendentsii v russkoy proze nachala XX veka [Impressionist Tendencies in Russian Prose of the Beginning of the 20th Century]. Мoscow, Moscow Pedagogical University Publ., 1993. 162 p. (In Russ.)

2. Zakharova V. T. Poetika prozy I. S. Shmeleva [The Poetics of Prose of I. S. Shmelev]. Nizhny Novgorod, Mininskiy universitet Publ., 2015. 106 p. (In Russ.)

3. Kaskina Yu. U. Philosophy of “The Great Weigh-Scalee” in I. S. Shmelev’s Story “The Hidden Face”. In: Poeziya russkoy zhizni v tvorchestve I. S. Shmeleva [Poetry of Russian Life in the Works of I. S. Shmelev]. Moscow, 2011, pp. 106‒113. (In Russ.)

4. Leibniz G. W. Experiments of Theodicy About Divine Goodness, Freedom of Man and Beginning of the Evil (with Addendams) 1706—1710. In: Leybnits G. V. Sochineniya: v 4 tomakh [Leibniz G. W. Works: in 4 Vols]. Moscow, Mysl’ Publ., 1989, vol. 4, pp. 49‒554. (In Russ.)

5. Lyubomudrov A. M. V. S. Solovyov’s Philosophy and Aesthetics in Ivan Shmelev’s Artistic World. In: Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 8. Literaturovedenie. Zhurnalistika [Science Journal of Volgograd State University. Series 8. Literary Criticism. Journalism], 2010, no. 9‒8, pp. 22‒27. (In Russ.)

6. Lyapaeva L. V. Structural Features of Shmelev’s Story “The Hidden Face”. In: V mire nauki i iskusstva: voprosy filologii, iskusstvovedeniya i kul’turologii: sbornik statey po materialam XIII mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [In the World of Science and Art: Questions of Philology, Art Criticism and Culture Studies: Collection of Articles Based on the Proceedings of the 13th International Scientific and Practical Conference]. Novosibirsk, SibAK Publ., 2012. Available at: https://sibac.info/conf/philolog/xiii/28564 (accessed 10 November 2016). (In Russ.)

7. Seroshtan S. I. The Mask and Its Place in the Triplicity “Holy Face — Face — Mask”. In: Uchenye zapiski Tavricheskogo natsional’nogo universiteta imeni V. I. Vernadskogo. Seriya «Filosofiya» [Proceedings of Taurida National V. I. Vernadsky University. Series “Philosophy”]. Simferopol, Taurida National V. I. Vernadsky University Publ., 2006, vol. 19 (58), no. 1, pp. 182‒184. (In Russ.)

8. Spiridonova L. A. From the Look to the Holy Face: The Image of a Soldier in I. S. Shmelev’s Works. In: XII Surguchevskie chteniya. Literatura i zhurnalistika v plameni voyny: ot Pervoy Mirovoy do Velikoy Pobedy [The 12th Surguch ReadingsLiterature and Journalism in the Flame of War: from the First World War to the Great Victory]. Stavropol, 2015, pp. 168‒174. (In Russ.)

9. Filat T. V. The Poetics of the Titles in I. Shmelev’s Prose (Peculiarities of Semantics and Structure). In: Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu ekonomiky ta prava im. Alfreda Nobelia: Seriia «Filolohichni nauky» [Bulletin of Dnepropetrovsk University of Economics and Law Named After A. Nobel: Series “Philological Studies”], 2011, pp. 112‒118. (In Russ.)

10. Florenskiy P. A. Ikonostas. Izbrannye trudy po iskusstvu [Iconostasis. Selected Works on Art]. St. Petersburg, Mifril Publ., Russkaya kniga Publ., 1993. 365 p. (In Russ.)

11. Florenskiy P. A. Sochineniya: v 2 tomakh (Reprintnoe vosproizvedenie izdaniya 1914 goda) [Works: in 2 Vols (Reprint of the Edition of 1914)]. Мoscow, Pravda Publ., 1990, vol. 1: A Pillar and Affirmation of the Truth. Part I. 490 p. Available at: http://imwerden.de/pdf/florensky_stolp_i_utverzhdenie_istini_1914.pdf (accessed 15 October 2016). (In Russ.)

12. Shchennikova L. P. Vestnik Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta kul’tury i iskusstv [Bulletin of St. Petersburg State University of Culture and Arts], 2012, no. 4. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/f-dostoevskiy-i-i-shmelev-komparativisticheskiy-aspekt (accessed 17 September 2016). (In Russ.)