References

1. Aksakov I. <Moscow, December, 19th>. In: Rus’, 1881, no. 58, 19 December. Pp. 1‑5. Available at: http://txts.mgou.ru/13.02.2015/gazeta_Rus/1881/1881_58.pdf (accessed 5 September 2016). (In Russ.)

2. Aksakov I. S. Criticism and Bibliography. “Children’s Rest”. Monthly Illustrated Magazine for Children. November and December of 1881. In: Rus’, 1881, no. 58, 19 December. P. 18. Available at: http://txts.mgou.ru/13.02.2015/gazeta_Rus/1881/1881_58.pdf (accessed 5 September 2016). (In Russ.)

3. Asmus V. F. Tolstoy’s World View. In: Literaturnoe nasledstvo. Moscow, the Academy of Sciences of the USSR Publ., 1961, vol. 69: Lev Tolstoy. Book. 1, pp. 35‒102. (In Russ.)

4. Asmus V. F. Leo Tolstoy. In: Philosophical Encyclopedia: in 5 Vols. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1970, vol. 5, pp. 243−245. (In Russ.)

5. Baturova T. K. Dukhovnye podvizhniki o russkoy klassicheskoy literature [Spiritual Ascetics about Russian Classical Literature]. Мoscow, Moscow Region State University Publ., 2016. 244 p. (In Russ.)

6. Bursov B. I. Lev Tolstoy. Ideynye iskaniya i tvorcheskiy metod [Leo Tolstoy. Ideological Strivings and a Creative Method]. Мoscow, Gosudarstvennoe izdatel’stvo khudozhestvennoy literatury Publ., 1960. 408 p. (In Russ.)

7. Ginzburg L. Ya. O literaturnom geroe [On the Literary Hero]. Leningrad, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1979. 224 p. (In Russ.)

8. Gromova L. D. Leo Tolstoy (1828—1910). In: Istoriya russkoy literatury posledney treti XIX veka: v 2 chastyakh [The History of Russian Literature of the Last Third of the 19th Century: in 2 Parts]. Мoscow, Yurayt Publ., 2016, part 2, pp. 6‒77. (In Russ.)

9. Gromova-Opul’skaya L. D. Philosophy and Aesthetics of Brotherhood in Works of Fiction of Leo Tolstoy. In: The Tolstoy Collection-2000. (Proceedings of the 26th International Tolstoy’s Readings): in 2 Parts. Tula, 2000. Part 1: Leo Tolstoy in Motion of Ages, pp. 38‒49. (In Russ.)

10. Dunaev M. M. Pravoslavie i russkaya literatura: v 6 chastyakh [Orthodoxy and Russian Literature: in 6 Parts]. Мoscow, Khristianskaya literatura Publ., 1998, part 4. 718 p. (In Russ.)

11. Zakharov V. N. From the Forgotten Memoirs. P. Matveev About F. Dostoevsky, N. Strakhov, L. Tolstoy. Neizvestnyy Dostoevskiy: elektronnyy nauchnyy zhurnal [The Unknown Dostoevsky: Electronic Research Journal], 2016, no. 1, pp. 58−70. Available at: http://unknown-dostoevsky.ru/files/redaktor_pdf/1461750377.pdf (accessed 5 September 2016). (In Russ.)

12. Zakharov V. N. The Polemics as a Dialogue: Dostoevsky in a Controversy with Tolstoy. Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, PetrSU Publ., 2013. Vol. 11: The Gospel Text in Russian Literature of the 18th—20th Centuries: Quotation, Reminiscence, Motif, Plot, Genre. Issue 8, pp. 242−255. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1431516700.pdf (accessed 5 September 2016). (In Russ.)

13. Kleymenova O. N. Obshchestvo lyubiteley rossiyskoy slovesnosti. 1811—1930 [Society of Admirers of Russian Literature. 1811—1930]. Moscow, Leningrad, Academia Publ., 2002. 623 p. (In Russ.)

14. Lev Tolstoy i mirovaya literatura. Materialy IX mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii. Muzey-usad’ba «Yasnaya Polyana» [Leo Tolstoy and World Literature. Proceedings of the 9th International Scientific Conference. Museum-Estate “Yasnaya Polyana”]. Tula, 2016. 342 p. (In Russ.)

15. Mir filologii. Posvyashchaetsya Lidii Dmitrievne Gromovoy-Opul’skoy [The World of Philology. To the Memory of Lidiya Dmitrievna Gromova-Opulskaya]. Moscow, Nasledie Publ., 2000. 384 p. (In Russ.)

16. Motyleva T. L. O mirovom znachenii L. N. Tolstogo [On the Role of Leo Tolstoy in the World]. Moscow, Sovetskiy pisatel’ Publ., 1957. 726 p. (In Russ.)

17. Tolstoy — eto tselyy mir. Stat’i i issledovaniya [Tolstoy is a Whole World. Articles and Researches]. Мoscow, Pashkov dom Publ., 2004. 239 p. (In Russ.)

18. Eykhenbaum B. M. Raboty o L’ve Tolstom [Writings About Leo Tolstoy]. St. Petersburg, St. Petersburg State University Publ., 2009. 952 p. (In Russ.)