References

1. Apokrificheskie skazaniya ob Iisuse, Svyatom Semeystve i Svidetelyakh Khristovykh [Apocriphal Legendaries About Jesus, the Holy Family and Christ’s Witnesses]. Moscow, Kogelet Publ., 1999. Available at: http://lib.ru/HRISTIAN/apok3.txt (accessed 4 April 2014). (In Russ.)

2. Blok A. A. Zapisnye knizhki 1901—1920 [Scribbling Diaries of 1901—1920]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1965. 663 p. (In Russ.)

3. Kormilov S. I. Metric Prose in the Works of A. A. Kondratiev on Antique and Ancient Eastern Themes. In: Filologicheskie nauki, 2009, no. 5, pp. 19‒28. (In Russ.)

4. Korovashko A. V. Zagovory i zaklinaniya v russkoy literature XIX—XX vekov [Incantations and Sorceries in Russian Literature of the 19th and 20th Centuries]. Moscow, Intrada Publ., 2009. 364 p. (In Russ.)

5. Mints Z. G. On some Neomythological Texts. In: Mints Z. G. Poetika russkogo simvolizma [Mints Z. G. The Poetics of the Russian Symbolism]. St. Petersburg, Iskusstvo Publ., 2004, pp. 59‒96. (In Russ.)

6. Moiseeva A. A. The Reconstruction of Slavic Myths in the Poetic Works of K. Balmont, S. Gorodetsky, A. Kondratiev. In: Filologicheskie zametki, 2012, vol. 1, no. 10, pp. 177‒181. (In Russ.)

7. Orlitskiy Yu. B. “Bliznechnye Texts” in the Poetry and Prose of A. A. Kondratiev. In: Aleksandr Kondrat’ev: issledovaniya, materialy, publikatsii [Alexander Kondratiev: Researches, Materials, Publications]. Rovno, Volin’ski oberegi Publ., 2008, pp. 14‒23. (In Russ.)

8. Pivovarova I. A. Poetika mifologicheskoy prozy A. A. Kondrat’eva. Avtoref. dis. … kand. filol. nauk [The Poetics of the Mythological Prose of A. A. Kondratiev. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Volgograd, 2013. 20 p. (In Russ.)

9. Polonskiy V. V. V. Ivanov and I. Annensky: More on the Problem of “Two Models” of Antiquity at the Turn of the Century. In: Vyacheslav Ivanov. Issledovaniya i materialy [Vyacheslav Ivanov. Researches and Materials]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2010, issue 1, pp. 377—390. (In Russ.)

10. Rozanov Yu. V. Fol’klorizm A. M. Remizova: istochniki, genezis, poetika [Folklorism of A. M. Remizov: Sources, Genesis, Poetics]. Vologda, Vologda State Pedagogical University Publ., 2008. 267 p. (In Russ.)

11. Sventsitskaya I. S. Rannee khristianstvo: stranitsy istorii [Early Christianity: Pages of History]. Moscow, Politizdat Publ., 1987. 336 p. (In Russ.)

12. Sedov O. The World of Prose of A. A. Kondratiev: Mythology and Demonology. In: Kondrat’ev A. A. Sny: romany, povest’, rasskazy [Kondratiev A. A. The Dreams: Novels, Short Novels, Stories]. St. Petersburg, Severo-Zapad Publ., 1993, pp. 5‒6. (In Russ.)

13. Skogorev A. P. Apokrificheskie deyaniya apostolov. Arabskoe Evangelie detstva Spasitelya. Issledovaniya. Perevody. Kommentarii [Apocryphal Deeds of the Apostles. Arabic Gospel of the Infancy of the Savior. Researches. Translations. Comments]. St. Petersburg, Aleteyya Publ., 2000. 480 p. (In Russ.)

14. Taran E. G. Alexander Kondratiev and Moscow Symbolists. In: Russkaya literatura, 2012, no. 3, pp. 163‒169. (In Russ.)

15. Toporov V. N. Neomifologizm v russkoy literature nachala XX veka: Roman A. A. Kondrat’eva «Na beregakh Yaryni» [Neomithologism in Russian Literature of the 20th Сentury: A. A. Kondratyev’s novel “On the Banks of the Yaryn River”]. Trento, Vevzlin Publ., 1990. 326 p. (In Russ.)

16. Shalashov E. V. Tvorchestvo A. A. Kondrat’eva 1899—1917 godov. Dis. … kand. filol. nauk [The Works of A. A. Kondratiev of 1899—1917. PhD. philol. sci. diss.]. Cherepovets, 2004. 173 p. (In Russ.)

17. Shinkarova N. V. Mifopoetika rasskazov A. A. Kondrat’eva: skvoznye arkhetipicheskie motivy i obrazy: sborniki «Belyy Kozel», «Ulybka Ashery». Avtoref. dis. … kand. filol. nauk [The Mythopoetics of the Stories of A. A. Kondratiev: Throughline Archetypic Motives and Images: Collection of Stories “The White Goat”, “Ashera’s Smile”. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Ulyanovsk, 2008. 19 p. (In Russ.)