References

1. Alekseev M. P. Pushkin. Sravnitel’no-istoricheskie issledovaniya [Pushkin. Comparative-Historical Researches]. Leningrad, Nauka Publ., 1972. 468 p. (In Russ.)

2. Anikin V. P. Russkiy bogatyrskiy epos [Russian Heroic Epos]. Moscow, Prosveshchenie Publ., 1964. 190 p. (In Russ.)

3. Buslaev F. I. Russian Heroic Epos. In: Russkiy vestnik, 1862, no. 3, (vol. 41), pp. 523–571. (In Russ.)

4. Vladimirov P. V. The Genesis of “Ruslan and Lyudmila” by A. S. Pushkin (1817—1820). In: Universitetskie izvestiya, 1895, no. 6 (June), pp. 1—11. (In Russ.)

5. Vladimirov P. V. A. S. Pushkin and His Predecessors in Russian Literature. In: Universitetskie izvestiya, 1899, no. 5 (May), pp. 1—84.

6. Karabegova E. V. Aspekty sravnitel’noy tipologii nemetskoy i russkoy literatury XVIII—XIX vekov [Aspects of Comparative Typology of German and Russian Literature of the 18th and 19th Centuries]. Erevan, 2009, pp. 6—48.

7. Likhachev D. S. The Poetics of Old Russian Literature. In: Likhachev D. S. Izbrannye raboty: v 3 tomakh [Likhachev D. S. Selected Works: in 3 Vols]. Leningrad, Khudozhestvennaya Literatura Publ., 1987, vol. 1, pp. 265—654.

8. Lupanova I. P. Russkaya narodnaya skazka v tvorchestve pisateley pervoy poloviny XIX veka [Russian Folk Tale in the Works of Writers of the First Half of the 19th Сentury]. Petrozavodsk, State Publishing House of the Karelian ASSR, 1959. 503 p.

9. Nazarova L. N. On the History of Creation of the Poem “Ruslan and Lyudmila” by Pushkin. In: Pushkin: Issledovaniya i materialy [Pushkin: Researches and Materials]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 1, pp. 216—221.

10. Orlova A. E. Folklore and Literary Origins of the Poems of Radishchev Junior “Churila Plenkovich”. In: Traditsionnaya kul’tura, 2009, no. 1, pp. 68—76.

11. Putilov B. N. Geroicheskiy epos i deystvitel’nost’ [A Heroic Epos and Reality]. Leningrad, Nauka Publ., 1988. 225 p.

12. Razzhivin A. I. Heroic Poems by N. A. Radishchev. In: Problemy razvitiya liricheskoy poezii XVIII — XIX vekov i ee vzaimodeystviya s prozoy [The Problems of Development of Lyrical Poetry in the 18th and 19th Centuries and Its Interactions with Prose]. Moscow, Moscow Regional Pedagogical Institute Publ., 1985, pp. 51—59.

13. Razzhivin A. I. «Charodeystvo krasnykh vymyslov». Estetika russkoy predromanticheskoy poemy [«The Magic of Red Fiction». The Aesthetics of Russian Poem of Preromanticism]. Kirov, Vyatka State University of Humanities Publ., 2001. 96 p.

14. Razzhivin A. I. The Search for National Bases of Versification of “Russian Poems” of the late 18th and early 19th Centuries. In: Idei i obrazy russkoy i zarubezhnoy literatury [Ideas and Images of Russian and Foreign Literature]. Yelabuga, Yelabuga State Pedagogical University Publ., 2004, pp. 34—64.

15. Razzhivin A. I. A Fairy and Mythological Poem. In: Literatura russkogo predromantizma: mirovozzrenie, estetika, poetika [The Literature of Russian Pre-Romanticism: Worldview, Aesthetics, Poetics]. Ryazan, Ryazan State University Publ., 2012. 492 p.

16. Slonimskiy A. L. The First Poem of Pushkin. In: Pushkin: Vremennik Pushkinskoy komissii [Pushkin: The Chronicle of the Pushkin Committee]. Moscow, Leningrad, The Academy of Sciences of the USSR Publ., 1937, [vol.] 3, pp. 183—202.

17. Sokolov A. N. Ocherki po istorii russkoy poemy XVIII i pervoy poloviny XIX veka [Essays on the History of Russian Poems of the 18th and the first half of the 19th Centuries]. Moscow, Moscow State University Publ., 1955. 692 p.

18. Shchedrin I. L. Heroic Poems of N. A. Radishchev: The Problem of Memory in the Genre of Ancient Epic Folk Stories. In: Derzhava ta rehiony. Seriia: Humanitarni nauky. Zaporizhzhia, Klasychnyi pryvatnyi universytet Publ., 2014, no. 3 (38), pp. 39—45.