References

1. Alekseev M. P. Pushkin i mirovaya literaturа [Pushkin and World Literature]. Leningrad, Nauka Publ., 1987. 613 р. (In Russ.)

2. Alpatova T. A., Kiseleva I. A. Man. — Ideal. — Society: The Problems of Axiology of Literature. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya [Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Russian Philology], 2010, no. 2, pp. 136‑141. (In Russ.)

3. Anoshkina V. N. Russkiy romantizm: V. A. Zhukovskiy, A. S. Pushkin [Russian Romanticism: V. A. Zhukovsky, A. S. Pushkin]. Moscow, Informatsionno-izdatel’skoe upravlenie Moskovskiy gosudarstvennyy oblastnoy universitet Publ., 2014. 400 p. (In Russ.)

4. Anoshkina-Kasatkina V. N. Pravoslavnye osnovy russkoy literatury XIX veka [Orthodox Foundations of Russian Literature of the 19th Century]. Moscow, Pashkov dom Publ., 2011. 384 p. (In Russ.)

5. Anoshkina-Kasatkina V. N. Romantic Psychology of M. Yu. Lermontov and F. I. Tyutchev. In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo oblastnogo universiteta. Seriya: Russkaya filologiya [Bulletin of Moscow State Regional University. Series: Russian Philology], 2013, no. 1, pp. 24‑30. (In Russ.)

6. V. G. Vakenroder i russkaya literatura pervoy treti XIX veka: monografiya [V. G. Vakenroder and Russian Literature of the First Third of the 19th Century: Monograph]. Tver, Tver State University Publ., 1995. 96 p. (In Russ.)

7. Vanslov V. V. Estetika romantizma [Aesthetics of Romanticism]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1966. 397 p. (In Russ.)

8. Gladkov B. I. Tolkovanie Evangeliya [The Interpretation of the Gospel]. Available at: https://azbyka.ru/otechnik/Biblia/tolkovanie-evangelija/ (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

9. Gonsales A. A. “The Living Corpse” and “The Double”, or Once Again About the Fantastic of Dostoevsky (Based on the Observations of the Translator). In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2016, vol. 4, pp. 170‑183. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1482757961.pdf (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

10. Greshnykh V. I. A Fragment About the Fragment. In: Slovo.ru: Baltiyskiy aktsent, 2012, no. 4, pp. 129‑139. (In Russ.)

11. Esaulov I. A. Paskhal’nost’ russkoy slovesnosti [Paskhal’nost’ of Russian Literature]. Moscow, Krug Publ., 2004. 560 p. (In Russ.)

12. Esaulov I. A. Postsovetskie mifologii: struktury povsednevnosti [Post-Soviet Mythologies: Structures of Everyday Life]. Moscow, Akademika Publ., 2015. 616 p. (In Russ.)

13. Esaulov I. A. Russkaya klassika: novoe ponimanie [Russian Classics: A New Understanding]. St. Petersburg, Russian Christian Academy for Humanities Publ., 2017. 550 p. (In Russ.)

14. Zhirmunskiy V. M. Nemetskiy romantizm i sovremennaya mistika [German Romanticism and Contemporary Mysticism]. St. Petersburg, Aksioma Publ., 1996. 232 p. (In Russ.)

15. Zakharov V. N. Debating Substantial Issues. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2005, vol. 7, pp. 5‑16. Available at: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2564 (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

16. Zakharov V. N. Russian Literature and Christianity. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 1994, vol. 3, pp. 5‑11. Available at: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2370 (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

17. Mikhaylov A. V. Obratnyy perevod [Back Translation]. Moscow, Yazyki russkoy kul’tury Publ., 2000. 848 p. (In Russ.)

18. Sakulin P. N. Iz istorii russkogo idealizma. Knyaz’ V. F. Odoevskiy. Myslitel’. — Pisatel’: v 2 tomakh [From the History of Russian Idealism. Prince V. F. Odoyevsky. Thinker and Writer: in 2 Vols]. Moscow, M. and S. Sabashnikov’s Publ., 1913, vol. 1, part 2. 479 p. (In Russ.)

19. Sytina Yu. N. “Follow After Charity, and Desire Spiritual Gifts, but Rather that ye May Prophesy…”: More on the Question of a “Religious Disputes” of M. Yu. Lermontov and V. F. Odoyevsky. In: Literatura i Istoriya. XIX vek. Sbornik nauchnykh trudov k 85-letiyu MGOU i 190-letiyu Doma Trudolyubiya (Elizavetinskogo uchilishcha) [Literature and History. 19 Century. Collection of Research Papers in the Event of the 85th-Anniversary of Moscow Region State University and of the 190th-Anniversary of Elizabeth’s Institue]. Moscow, Moscow Region State University Publ., 2016, issue 6, pp. 32‑39. (In Russ.)

20. Sytina Yu. N. An Icon in the Prose of V. F. Odoyevskiy. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2015, vol. 13, pp. 161‑173. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1449768369.pdf (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

21. Sytina Yu. N. “A Good Salary, a Decent Apartment, a Table, Lighting, Heating”: The Temptation of the Hero on the Pages of “The Literary Additions to the “Russian Invalid””. In: Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta im. Yaroslava Mudrogo [Vestnik of Yaroslav-the-Wise Novgorod State University], 2016, no. 3 (94), pp. 62‑65. (In Russ.)

22. Khalizev V. E. Alexander Pushkin’s Short Drama “Mozart and Salieri” in the Light of Personality Theory of the 20th Century. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2005, vol. 7, pp. 138‑155. Available at: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2588 (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

23. Khalizev V. E. Intuition of Conscience (Aleksey Ukhtomsky’s Concept of Dominant in the Context of 20th Century Philosophy and Cultural Studies). In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2001, vol. 6, pp. 21‑42. Available at: http://poetica.pro/journal/article.php?id=2512 (accessed 25 July 2017). (In Russ.)

24. Epokha romantizma: iz istorii mezhdunarodnykh svyazey russkoy literatury [The Epoch of Romanticism: From the History of International Relations of Russian Literature]. Leningrad, Nauka Publ., 1975. 284 p. (In Russ.)