References

1. Ayzenshtok I. Ya. N. V. Gogol and St. Petersburg University. In: Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya obshchestvennykh nauk [Vestnik of Leningrad State University Named After A. S. Pushkin. Series of Social Sciences], 1952, no. 3, pp. 17—38. (In Russ.)

2. Alekseev M. P. On the Dramatic Experiments of Dostoevsky. In: Tvorchestvo Dostoevskogo. 1821—1881—1921. Sbornik statey i materialov pod redaktsiey L. P. Grossmana [Works of Dostoevsky. 1821—1881—1921. Collection of Articles and Materials Edited by L. P. Grossman]. Odessa, 1921, pp. 41—62. (In Russ.)

3. Arkhipova A. V. Notes. In: Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Dostoevsky F. M. Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972, vol. 3, pp. 495—516. (In Russ.)

4. Barsukov N. P. Zhizn’ i trudy M. P. Pogodina: v 22 knigakh [Life and Works of M. P. Pogodin: in 22 Books]. St. Petersburg, Tipografiya M. M. Stasyulevicha Publ., 1897, book 11. 560 p. (In Russ.)

5. Batyuto A. I. Notes. In: Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 30 tomakh. Sochineniya: v 12 tomakh [Turgenev I. S. Complete Works and Letters: in 30 Vols. Works: in 12 Vols]. Moscow, Nauka Publ., 1981, vol. 7, pp. 416—469. (In Russ.)

6. Belinskiy V. G. About the Russian Story and the Stories of Mr. Gogol. In: Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Belinsky V. G. Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1953, vol. 1, pp. 259—307. (In Russ.)

7. Belinskiy V. G. Explanation of the Explanation on Gogol’s Poem “Dead Souls”. In: Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Belinsky V. G. Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1955, vol. 6, pp. 410—433. (In Russ.)

8. Belinskiy V. G. Chichikov’s Adventures, or Dead Souls. The Poem by N. Gogol. Second Edition. Moscow. 1846. In: Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Belinsky V. G. Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 10, pp. 51—53. (In Russ.)

9. Belinskiy V. G. The Selected Passages of Nikolai Gogol’s Correspondence with Friends. In: Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Belinsky V. G. Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 10, pp. 60—78. (In Russ.)

10. Belinskiy V. G. Polnoe sobranie sochineniy: v 13 tomakh [Complete Works: in 13 Vols]. Moscow, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1956, vol. 12. 596 p. (In Russ.)

11. Berliner G. O. Chernyshevsky and Gogol. In: N. V. Gogol’. Materialy i issledovaniya: v 2 tomakh [N. V. Gogol. Materials and Researches: in 2 Vols]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1936, vol. 2, pp. 472—533. (In Russ.)

12. Bush V. Notes on the “Essays on the Gogol Period of Russian Literature”. In: Nikolay Gavrilovich Chernyshevskiy. 1828—1928. Neizdannye teksty, materialy i stat’i [Nikolai Gavrilovich Chernyshevsky. 1828—1928. Unpublished Texts, Materials and Articles]. Saratov, 1928, pp. 197—209. (In Russ.)

13. Vengerov S. A. The Great Heart. Vissarion Grigorievich Belinsky. In: Vengerov S. A. Ocherki po istorii russkoy literatury [Essays on the History of Russian Literature]. St. Petersburg, 1907, pp. 247—378. (In Russ.)

14. Vinogradov I. A. Piero, Colombina and Harlequin: On the History of the Creation of “Taras Bulba” and “The Government Inspector” by N. V. Gogol. In: Russkaya literatura, 1999, no. 1, pp. 36—44. (In Russ.)

15. Vinogradov I. A. Gogol’ — khudozhnik i myslitel’: Khristianskie osnovy mirosozertsaniya [Gogol as an Artist and a Thinker: Christian Foundations of the World Outlook]. Moscow, The Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., Nasledie Publ., 2000. 448 p. (In Russ.)

16. Vinogradov I. A. Gogol and Young Dostoevsky. In: Domashniy litsey, 2003, no. 3, pp. 20—31. (In Russ.)

17. Vinogradov I. A. “Taras Bulba” and Young Dostoevsky. In: Russkiy literaturovedcheskiy al’manakh: Sbornik nauchnykh trudov, posvyashchennyy 75-letiyu so dnya rozhdeniya V. N. Anoshkinoy (Kasatkinoy) [The Russian Almanac on the History and Criticism of Literature: Collection of Scientific Works Dedicated to the 75th Anniversary of V. N. Anoshkina (Kasatkina)]. Moscow, 2004, pp. 229—246. (In Russ.)

18. Vinogradov I. A. “Taras Bulba” and Young Dostoevsky. In: Nash sovremennik, 2005, no. 8, pp. 249—256. (In Russ.)

19. Vinogradov I. A. Commentary. In: Gogol’ N. V. Taras Bul’ba. Avtografy, prizhiznennye izdaniya. Istoriko-literaturnyy i tekstologicheskiy kommentariy [Gogol N. V. Taras Bulba. Autographs, Lifetime Editions. Historical, Literary and Textual Commentary]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2009, pp. 387—656. (In Russ.)

20. Vinogradov I. A. N. V. Gogol and S. S. Uvarov: Orthodoxy, Autocracy, Nationality. In: Dukhovnyy put’ N. V. Gogolya: v 2 chastyakh [The Spiritual Way of N. V. Gogol: in 2 Parts]. Moscow, Russkoe slovo Publ., 2009, part 2, pp. 184—227. (In Russ.)

21. Vinogradov I. A. P. V. Annenkov as the Biographer of N. V. Gogol. In: N. V. Gogol’ i ego literaturnoe okruzhenie: Vos’mye Gogolevskie chteniya: Sbornik dokladov Mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii [N. V. Gogol and His Literary Environment: The Eighth Gogol Readings: Collection of Reports of the International Scientific Conference]. Moscow, Festpartner Publ., 2009, pp. 145—155. (In Russ.)

22. Vinogradov I. A. Gogol’ v vospominaniyakh, dnevnikakh, perepiske sovremennikov. Polnyy sistematicheskiy svod dokumental’nykh svidetel’stv. Nauchno-kriticheskoe izdanie: v 3 tomakh [Gogol in Memoirs, Diaries, Letters of His Contemporaries: The Complete Digest of Documentary Records: in 3 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2011—2013, vol. 1—3. 904 + 1032 + 1168 p. (In Russ.)

23. Vinogradov I. A. The Monk Seraphim of Sarov and Gogol: On the Veneration of the Elder in the Writer’s Closest Network. In: Tvorchestvo Gogolya v dialoge kul’tur. Chetyrnadtsatye Gogolevskie chteniya [Gogol’s Works in the Dialogue of Cultures. The Fourteenth Gogol Readings]. Moscow, Novosibirsk, Novosibirskiy izdatel’skiy dom Publ., 2015, pp. 80—86. (In Russ.)

24. Vinogradov I. A. Gogol’ v Nezhinskoy gimnazii vysshikh nauk: Iz istorii obrazovaniya v Rossii [Gogol in the Nezhin High School: From the History of Education in Russia]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2015. 352 p. (In Russ.)

25. Vinogradov I. A. The Veneration of the Monk Seraphim of Sarov in the Writer’s Closest Network: Moscow and Optina Pustyn’. In: Optinskiy al’manakh / Vvedenskiy stavropigial’nyy muzhskoy monastyr’ Optina pustyn’ [The Optina Almanac / Vvedensky Stauropegic Monastery Optina Pustyn’]. Kozelsk, Vvedensky stauropegic monastery Optina Pustyn’ Publ., 2016, issue 5: “Virtue of the Angels”, pp. 86—93. (In Russ.)

26. Vinogradov I. A. A Cosmopolitan or a Patriot? The Conception of Patriotism in Disputes with Gogol and About Gogol. In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2017, vol. 15, no. 3, pp. 35—69. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1506330606.pdf (In Russ.) (accessed on January 17, 2018).

27. Vinogradov I. A. Blessed are the Peacemakers. From the Story of the Two Ivans to the Idea of “Dead Souls”. In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya [Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], 2017, no. 3, pp. 7—18. (In Russ.)

28. Vinogradov I. A. Blessed are the Peacemakers. From the Story of the Two Ivans to the Idea of “Dead Souls” (Continuation). In: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 9: Filologiya [Moscow State University Bulletin. Series 9. Philology], 2017, no. 4, pp. 51—67. (In Russ.)

29. Vinogradov I. A. Letopis’ zhizni i tvorchestva N. V. Gogolya (1809—1852). S rodoslovnoy letopis’yu (1405—1808): v 7 tomakh [Chronicle of Life and Work of N. V. Gogol (1809—1852). With a Genealogical Chronicle (1405—1808): in 7 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2017, vol. 1: 1405—1808; 1809—1828. 736 p. (In Russ.)

30. Vinogradov I. A. Letopis’ zhizni i tvorchestva N. V. Gogolya (1809—1852): v 7 tomakh [Chronicle of Life and Work of N. V. Gogol (1809—1852): in 7 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2017, vol. 2: 1829—1836. 672 p. (In Russ.)

31. Vinogradov I. A. Letopis’ zhizni i tvorchestva N. V. Gogolya (1809—1852): v 7 tomakh [Chronicle of Life and Work of N. V. Gogol (1809—1852): in 7 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2017, vol. 3: 1837—1841. 672 p. (In Russ.)

32. Vinogradov I. A. Letopis’ zhizni i tvorchestva N. V. Gogolya (1809—1852): v 7 tomakh [Chronicle of the Life and Work of N. V. Gogol (1809—1852): in 7 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2018, vol. 4: 1842—1844. 704 p. (In Russ.)

33. Vinogradov I. A. Letopis’ zhizni i tvorchestva N. V. Gogolya (1809—1852): v 7 tomakh [Chronicle of the Life and Work of N. V. Gogol (1809—1852): in 7 Vols]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ., 2018, vol. 7: 1851—1852. 640 p. (In Russ.)

34. Vinogradov I. A. “In the Polemical Field”: Gogol as a Journalist and a Publicist. In: Ocherki istorii russkoy publitsistiki [Essays on the History of Russian Publicism]. Moscow, A. M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences Publ. (In Print). (In Russ.)

35. Vyazemskiy P. A., knyaz’. Yazykov. — Gogol. In: Sanktpeterburgskie Vedomosti [The St. Petersburg Gazette], 1847, 24 April — no. 90; 25 April — no. 91, pp. 417—422. (In Russ.)

36. Georgiy (Tertyshnikov), Archimandrite. Zhitie prepodobnogo Antoniya (Medvedeva), namestnika Svyato-Troitskoy Sergievoy Lavry [The Life of the Monk Anthony (Medvedev), the Vicar of the Holy Trinity Sergius Lavra]. The Holy Trinity-St. Sergius Lavra, 1996. 64 p. (In Russ.)

37. Gippius V. N. V. Gogol’ v pis’makh i vospominaniyakh [N. V. Gogol in Letters and Memoirs]. Moscow, Federatsiya Publ., 1931. 496 p. (In Russ.)

38. Govorukha-Otrok Yu. N. What Does Gogol Teach Us? In: Govorukha-Otrok Yu. N. Vo chto verovali russkie pisateli? Literaturnaya kritika i religiozno-filosofskaya publitsistika [Govorukha-Otrok Yu. N. What Did the Russian Writers Believe In? Literary Criticism and Religious and Philosophical Publicism]. St. Petersburg, Rostok Publ., 2012, vol. 1, pp. 760—768. (In Russ.)

39. Gogol’ N. V. Polnoe sobranie sochineniy: v 14 tomakh [Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1951, vol. 6. 923 p. (In Russ.)

40. Gogol’ N. V. Polnoe sobranie sochineniy: v 14 tomakh [Complete Works: in 14 Vols]. Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1952, vol. 8. 816 p. (In Russ.)

41. Gogol’ N. V. Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 17 tomakh (15 knigakh) [Complete Works and Letters: in 17 Vols (15 Books)]. Moscow, Kiev, Moskovskaya Patriarkhiya Publ., 2009—2010, vol. 1—17. 664 + 688 + 680 + 744 + 816 + 720 + 968 + 392 + 488 + 704 + 592 + 608 + 624 + 816 + 936 p. (In Russ.)

42. Grigor’ev Ap. I. S. Turgenev and His Actions Regarding the Novel: “Home of the Gentry” (The Contemporary, 1859. No. 1). Letters to G. G. A. K. B. The Second Article. In: Russkoe Slovo. Literaturno-uchenyy zhurnal, izdavaemyy grafom Kushelevym-Bezborodko [The Russian Word. The Literary and Scientific Journal Published by Count Kushelev-Bezborodko]. 1859. May, department 2, pp. 20—41. (In Russ.)

43Dement’ev A. G. Notes. In: N. V. Gogol’. Materialy i issledovaniya [N. V. Gogol. Materials and Researches]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1936, vol. 1, pp. 197—200. (In Russ.)

44. Dolinin A. S. F. M. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1935. 603 p. (In Russ.)

45. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1972, vol. 3. 544 p. (In Russ.)

46. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1978, vol. 18. 372 p. (In Russ.)

47. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1980, vol. 21. 552 p. (In Russ.)

48. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1981, vol. 23. 424 p. (In Russ.)

49. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1985, vol. 28, book 1. 552 p. (In Russ.)

50. Dostoevskiy F. M. Polnoe sobranie sochineniy: v 30 tomakh [Complete Works: in 30 Vols]. Leningrad, Nauka Publ., 1986, vol. 29, book 1. 576 p. (In Russ.)

51. Evfimiy Zigaben, monk. Tolkovaya Psaltyr’ Evfimiya Zigabena (grecheskogo filosofa i monakha), iz”yasnennaya po svyatootecheskim tolkovaniyam. Perevod s grecheskogo [The Explanatory of the Psalter by Evfimiya Zigaben (Greek Philosopher and Monk), Expounded on Patristic Interpretations. Translation from Greek]. Kiev, Kiev Pechersk Lavra Publ., 1882. Moscow, Donskoi Monastery Publ., 1993, vol. 1. 474 p. (Reprint Edition). (In Russ.)

52. Zhukovskiy V. A. The Plan of the Teaching of His Imperial Highness, the Sovereign Grand Duke the Heir Tsesarevich Alexander Nikolaevich. In: Sbornik Imperatorskogo Russkogo istoricheskogo obshchestva [Collection of the Imperial Russian Historical Society]. St. Petersburg, 1880, vol. 1, issue 30, pp. 1—20. (In Russ.)

53. Zhukovskiy V. A. The Plan of the Teaching of His Imperial Highness, the Sovereign Grand Duke the Heir Tsesarevich Alexander Nikolaevich. In: Zhukovskiy V. A. Polnoe sobranie sochineniy: v 12 tomakh [Zhukovsky V. A. Complete Works: in 12 Vols]. St. Petersburg, Izdanie A. F. Marksa Publ., 1902, vol. 9, pp. 135—147. (In Russ.)

54. Zaytsev P. Letters of Kulish to N. Ol. Belozersky. In: Nashe Minule [Our Past], 1918, no. 3, pp. 114—124. (In Ukrainian)

55. Zakharov V. N. The Comic Masterpiece of Dostoevsky. In: Dostoevskiy F. M. Selo Stepanchikovo i ego obitateli [Dostoevsky F. M. The Village of Stepanchikovo and Its Residents]. Petrozavodsk, Kareliya Publ., 1981, pp. 206—213. (In Russ.)

56. Zakharov V. N. Problemy istoricheskoy poetiki. Etnologicheskie aspekty [The Problems of Historical Poetics. Ethnological Aspects]. Moscow, Indrik Publ., 2012. 264 p. (In Russ.)

57. Zakharov V. N. Imya avtora — Dostoevskiy. Ocherk tvorchestva [The Author’s Name is Dostoevsky. An Essay on the Creative Work]. Moscow, Indrik Publ., 2013. 456 p. (In Russ.)

58. Zotov R. M. R. Z. The Theater Chronicle. In: Severnaya Pchela [The Northern Bee], 1846, 19 November, no. 262, pp. 1045—1047. (In Russ.)

59. Komarova (Stasova) V. D., Karenin Vl. Turgenev and George Sand. In: Turgenevskiy sbornik [Turgenev Collection]. St. Petersburg, Kooperativnoe izdatel’stvo literatorov i uchenykh Publ., 1921, pp. 87—129. (In Russ.)

60. Korrespondent. The Moscow Chronicle. In: Sanktpeterburgskie Vedomosti [The St. Petersburg Gazette], 1852, Tuesday, March 4, no. 52, pp. 210—211. (In Russ.)

61. Koshelev V. A. Aleksey Stepanovich Khomyakov, zhizneopisanie v dokumentakh, v rassuzhdeniyakh i razyskaniyakh [Aleksey Stepanovich Khomyakov, Biography in Documents, in Reflexions and Researches]. Moscow, Novoe literaturnoe obozrenie Publ., 2000. 512 p. (In Russ.)

62. Kulish P. A. Several Features for the Biography of Nikolai Vasilievich Gogol. In: Otechestvennye Zapiski, 1852, no. 4, department 8, pp. 189—201. (In Russ.)

63. Kurilov A. S. V. G. Belinskiy v zhizni i tvorchestve [V. G. Belinsky in Life and Work]. Moscow, Russkoe slovo Publ., 2012. 152 p. (In Russ.)

64. Lenin V. I. From the Past of the Labour Press in Russia. In: Lenin V. I. Polnoe sobranie sochineniy: v 55 tomakh [Lenin V. I. Complete Works: in 55 Vols]. Moscow, Izdatel’stvo politicheskoy literatury Publ., 1969, vol. 25, pp. 93—101. (In Russ.)

65. Leont’ev K. N. About Novels of Count L. N. Tolstoy. In: Russkiy Vestnik, 1890, vol. 209, July, pp. 232—269. (In Russ.)

66. Leont’ev K. N. O romanakh grafa L. N. Tolstogo. Analiz, stil’ i veyanie. (Kriticheskiy etyud). Pisano v Optinoy Pustyni v 1890 g. [About Novels of Count L. N. Tolstoy. Analysis, Style and Trend. (Critical Essay). Written in Optina Pustyn’ in 1890]. Moscow, Knigotorgovoe Tovarishchestvo Kul’tura Publ., 1911. 152 p. (In Russ.)

67. Letopis’ zhizni i tvorchestva F. M. Dostoevskogo: v 3 tomakh [The Chronicle of Dostoevsky’s Life and Works: in 3 Vols]. St. Petersburg, Akademicheskiy proekt Publ., 1999, vol. 1: 1821—1864. 537 p. (In Russ.)

68. Margulies Yu. E. The Meeting of Dostoevsky and Gogol (the Beginning of Autumn of 1848). In: Vozdushnye puti. Al’manakh [Air Ways. Almanac]. New York, 1963, no. 3, pp. 272—294. (In Russ.)

69. Margulies Yu. E. The Meeting of Dostoevsky and Gogol (the Beginning of Autumn of 1848). In: Baykal. Ulan-Ude, 1977, no. 4, pp. 136—144. (In Russ.)

70. Mel’nik V. I., Mel’nik T. Blessed John Koreisha in Russian Literature (The Artistic Image and Spiritual Personality In: Dukhovnyy sobesednik, 2004, no. 4 (40), pp. 136—152. (In Russ.)

71. Mel’nik V. I. I. A. Goncharov and F. M. Dostoevsky. In: Vestnik slavyanskikh kul’tur [Bulletin of Slavic Cultures]. 2010, no. 15, pp. 51—63. (In Russ.)

72. Mel’nik V. I. «Spasena budi vsya zemlya...»: Moskovskiy blazhennyy Ivan Yakovlevich Koreysha [“The Whole World Will Be Saved...”: Moscow Blessed Ivan Yakovlevich Koreisha]. Moscow, Church of St. Sergius of Radonezh in Golyanovo Publ., 2017. 48 p. (In Russ.)

73. Modestov S. S., Archpriest. From the Memoirs of Archpriest S. S. Modestov. In: U Troitsy v Akademii. 1814—1914. Yubileynyy sbornik istoricheskikh materialov [At the Trinity in the Academy. 1814—1914. The Jubilee Collection of Historical Materials]. Moscow, 1914, pp. 112—130. (In Russ.)

74. Nechkina M. V. Gogol in Lenin’s Writings. In: Materialy i issledovaniya [Materials and Researches]. Мoscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1936, vol. 2, pp. 534—572. (In Russ.)

75. Nikitenko A. V. Dnevnik: v 3 tomakh [Diary: in 3 Vols]. 1955, vol. 1. 543 p. (In Russ.)

76. About Periodicals in France. (From a Letter to the General Manager of the Ministry of National Education). Paris. 19/31 October 1833. In: Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya [The Journal of the Ministry of Public Education], 1834, no. 1, pp. 118—122. (In Russ.)

77. Panaev I. I. Notes and Reflections of the New Poet About Russian Journalism. In: Sovremennik [The Сontemporary], 1855, no. 6, section 6, pp. 254—269. (In Russ.)

78. Pervushin N. V. Did Dostoevsky Meet Gogol? In: Novyy Zhurnal [The New Journal]. New York, 1971, vol. 105, pp. 164—172. (In Russ.)

79. Pervushin N. V. Gogol and Dostoevsky. About One Dispute. In: Novyy Zhurnal [The New Journal]. New York, 1975, vol. 121, pp. 279—281. (In Russ.)

80. Perepiska Ya. K. Grota s P. A. Pletnevym [The Correspondence of Ya. K. Grot with P. A. Pletnev]. St. Petersburg, Tipografiya Ministerstva Putey Soobshcheniya Publ., 1896, vol. 3. 854 p. (In Russ.)

81. Perova E. Yu. Literature-centeredness of Russian Culture as a Feature of the National Perception of the World In: Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Seriya: Gumanitarnye nauki [Vestnik of Moscow State Linguistic University. Series: The Humanities], 2014, no. 21 (707), pp. 152—159. (In Russ.)

82. Letters from M. M. Dostoevsky to F. M. Dostoevsky. In: F. M. Dostoevskiy. Materialy i issledovaniya [F. M. Dostoevsky. Materials and Researches]. Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1935, pp. 505—579. (In Russ.)

83. Pletnev P. A. The Obituary. Nikolai Vasilievich Gogol. In: Otechestvennye Zapiski, 1852, vol. 81, no. 3, department 8, pp. 131—132. (In Russ.)

84. The Last Meeting with Gogol. (From the Memoirs of P. V. Annenkov About Moscow in Autumn of 1851). In: P. V. Annenkov i ego druz’ya. Literaturnye vospominaniya i perepiska 1835—1885 godov [P. V. Annenkov and His Friends. Literary Memoirs and Correspondence of 1835—1885]. St. Petersburg, 1892, pp. 515—516. (In Russ.)

85. Pushkin A. S. The Opinion of M. E. Lobanov on the Spirit of Literature, both Foreign and National. In: Pushkin A. S. Polnoe sobranie sochineniy: v 16 tomakh [Pushkin A. S. Complete Works: in 16 Vols]. Moscow, Leningrad, Academy of Sciences of the USSR Publ., 1949, vol. 12, pp. 67—74. (In Russ.)

86. Samarin Yu. F. M… Z… K… About Historical and Literary Opinions of the Contemporary. In: Moskvityanin, 1847, no. 2, pp. 133—222. (In Russ.)

87. Seduro Vl. The Meeting of Dostoevsky and Gogol Did Take Place. In: Novyy Zhurnal [The New Journal]. New York, 1974, vol. 117, pp. 84—100. (In Russ.)

88. Serafim (Chichagov), Archimandrite. Letopis’ Serafimo-Diveevskogo monastyrya Nizhegorodskoy gubernii Ardatovskogo uezda [The Annals of the Serafimo-Diveevsky Monastery, in Nizhny Novgorod Province, in Ardatov District]. St. Petersburg, Saint Seraphim-Diveyevo Monastery Publ., 1903. 852 p. (In Russ.)

89. Skabichevskiy A. M. Forty Years of Russian Criticism. 1820—1860. In: Skabichevskiy A. M. Sochineniya: v 2 tomakh [Scabichevsky A. M. Works: in 2 Vols]. St. Petersburg, 1890, vol. 1, column 279—572. (In Russ.)

90. Stasov V. V. Censorship in the Reign of Emperor Nicholas I. In: Russkaya Starina, 1903, no. 3, pp. 571—591. (In Russ.)

91. Tikhomirov V. V. Theoretical Basis of Literary Criticism by N. G. Chernyshevsky. In: N. G. Chernyshevskiy. Stat’i, issledovaniya i materialy. Sbornik nauchnykh trudov [N. G. Chernyshevsky. Articles, Researches and Materials. Collection of Scientific Papers]. Saratov, 2010, issue 17, pp. 58—75. (In Russ.)

92. Tolbin V. V. Neskol’ko slov o Gogole. (Otryvok literaturnogo pis’ma) [A Few Words About Gogol. (A Fragment of a Literary Letter)]. St. Petersburg, 1852. 15 p. (In Russ.)

93. Tolstoy L. N. Polnoe sobranie sochineniy: v 90 tomakh [Complete Works: in 90 Vols]. Мoscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1953, vol. 66. 528 p. (In Russ.)

94. Tunimanov V. A. Tvorchestvo Dostoevskogo. 1854—1862 [Writings of Dostoevsky. 1854—1862]. Leningrad, Nauka Publ., 1980. 296 p. (In Russ.)

95. Turgenev I. S. Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 30 tomakh. Sochineniya: v 12 tomakh [Complete Works and Letters: in 30 Vols. Writings: in 12 Vols]. Moscow, Nauka Publ., 1979, vol. 2. 704 p.; Moscow, Nauka Publ., 1981, vol. 7. 560 p. (In Russ.)

96. Tynyanov Yu. Dostoevskiy i Gogol’. (K teorii parodii) [Dostoevsky and Gogol. (On the Theory of Parody)]. Petrograd, Society for the Study of Poetic Language Publ., 1921. 47 p. (In Russ.)

97. Uvarov S. S. O prepodavanii istorii otnositel’no k narodnomu vospitaniyu [About the Teaching of History in Relation to the Public Education]. St. Petersburg, V tipografii F. Drekhslera Publ., 1813. 28 p. (In Russ.)

98. Uvarov S. S. 1832. December 4th. The Presentation of the Report of the Secret Advisor Uvarov on the Review of Moscow University and Gymnasiums. In: Dopolnenie k Sborniku postanovleniy po Ministerstvu Narodnogo Prosveshcheniya. 1803—1864 [A Supplement to the Collection of Resolutions on the Ministry of the Public Education]. St. Petersburg, 1867, pp. 339—370. (In Russ.)

99. Uvarov S. S. 1833. March 21st. A Circular Proposal of the Governor of the Ministry of the National Education to the Heads of the Educational Districts, on Joining the Ministry of Education. In: Zhurnal Ministerstva Narodnogo Prosveshcheniya [Journal of the Ministry of the Public Education], 1834, part 1, no. 1, January, department 1, pp. 49—50. (In Russ.)

100. Fedorov A. V. Aleksey Konstantinovich Tolstoy i russkaya literatura ego vremeni [Aleksey Konstantinovich Tolstoy and Russian Literature of His Times]. Moscow, Russkoe slovo Publ., 2017. 752 p. (In Russ.)

101. Fetisenko O. L. Proroki Vizantizma: Perepiska K. N. Leont’eva i T. I. Filippova (1875—1891) [Prophets of Byzantinism: Correspondence Between K. N. Leont’ev and T. I. Filippov (1875—1891)]. St. Petersburg, Pushkinskiy dom Publ., 2012. 728 p. (In Russ.)

102. Filippov T. I. Lead a Life Not as You Would Like To. A Folk Drama in Three Acts. Composition of A. N. Ostrovsky. Moscow. 1855. In: Sbornik T. Filippova [Collection of T. Filippov]. St. Petersburg, 1896, pp. 15—42. (In Russ.)

103. Khomyakov A. S. Opinion of Russians About Foreigners. A Letter to a Friend, A. Khomyakov. In: Moskovskiy literaturnyy i uchenyy sbornik [The Moscow Literary and Scientific Collection], 1846, pp. 145—198. (In Russ.)