References

1. Vetlovskaya V. E. Roman F. M. Dostoevskogo «Brat’ya Karamazovy» [The Novel by F. Dostoevsky “The Brothers Karamazov”]. St. Petersburg, Pushkinskiy Dom Publ., 2007. 637 p. (In Russ.)

2. Vetlovskaya V. E. Commentaries. In: Dostoevskiy F. M. Brat’ya Karamazovy. Roman v chetyrekh chastyakh s epilogom [Dostoevsky F. M. The Brothers Karamazov. A Novel in Four Parts and an Epilogue]. St. Petersburg, Petropolis Publ., 2015, pp. 793—934. (In Russ.)

3. Viktorovich V. A. Dostoevsky and Vl. Solovyov. In: Dostoevskiy i mirovaya kul’tura: Al’manakh № 1 [Dostoevsky and World Culture: Almanac no. 1]. St. Petersburg, F. M. Dostoevsky Literary-Memorial Museum Publ., 1993, part 2. 191 p. (In Russ.)

4. Dostoevskaya A. G. Vospominaniya [Memories]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1981. 517 p. (In Russ.)

5. Kasatkina T. A. «Brat’ya Karamazovy». Sovremennye problemy izucheniya romana [“The Brothers Karamazov”. Modern Problems of Studying of the Novel]. Moscow, Nauka Publ., 2007. 835 p. (In Russ.)

6. Kibal’nik S. A. About the Philosophical Subtext of the Formula “If There Is no God...” in the Works of Dostoevsky. In: Russkaya literatura, 2012, no. 3, pp. 153—163. (In Russ.)

7. Kibal’nik S. A. Gogol, Dostoevsky and “Social Christianity”. In: Voprosy filosofii, 2017, no. 4, pp. 150—158. (In Russ.) (a)

8. Kibal’nik S. A. “Christian Socialism” or “Social Christianity”? (Gogol and Dostoevsky in Terms of the History of Russian Socio-Philosophical Thought). In: Problemy istoricheskoy poetiki [The Problems of Historical Poetics]. Petrozavodsk, Petrozavodsk State University Publ., 2017, vol. 15, no. 3, pp. 70—93. Available at: http://poetica.pro/files/redaktor_pdf/1506330970.pdf (accessed on March 02, 2018). (In Russ.) (b)

9. Leont’ev K. N. Byzantinism and Slavdom. In: Leont’ev K. N. Polnoe sobranie sochineniy i pisem: v 12 tomakh [Leontiev K. N. The Complete Works and Letters: in 12 Vols]. St. Petersburg, Vladimir Dal’ Publ., 2004, vol. 7, book 1, pp. 300—443. (In Russ.)

10. Nikitina F. G. The Ideas of Lamennais in Russia. In: Dostoevskiy i mirovaya kul’tura: Al’manakh № 8 [Dostoevsky and World Culture: Almanac no. 8]. Moscow, Klassika plyus Publ., 1997, pp. 201—226. (In Russ.)

11. Radlov E. L. Solovyov and Dostoevsky. In: O Dostoevskom. Tvorchestvo Dostoevskogo v russkoy mysli 1881—1931 godov [About Dostoevsky. Dostoevsky’s Works in the Frame of the Russian Thought in 1881—1931]. Moscow, Kniga Publ., 1990, pp. 316—331. (In Russ.)

12. Rozanov V. V. A Misunderstanding Between Dostoevsky and Solovyov. In: Vlastitel’ dum. F. M. Dostoevskiy v russkoy kritike kontsa XIX — nachala XX veka [The Mastermind. F. M. Dostoevsky in Russian Criticism of the Late 19th — Early 20th Century]. St. Petersburg, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1997, pp. 251—260. (In Russ.)

13. Solov’ev V. S. The Crisis of Western Philosophy. In: Solov’ev V. S. Sobranie sochineniy: v 9 tomakh [Solovyov V. S. The Complete Works: in 9 Vols]. St. Petersburg, vol. 1 (1873—1877), pp. 26—144. (In Russ.)

14. Solov’ev V. S. Criticism of Abstract Principles. In: Solov’ev V. S. Sobranie sochineniy: v 9 tomakh [Solovyov V. S. The Complete Works: in 9 Vols]. St. Petersburg, vol. 2 (1878—1880), pp. 1—374. (In Russ.)

15. Solov’ev V. S. Three Speeches in Remembrance of Dostoevsky. In: Solov’ev V. S. Filosofiya iskusstva i literaturnaya kritika [Solovyov V. S. Philosophy of Art and Literary Criticism]. Moscow, Iskusstvo Publ., 1991, pp. 227—259. (In Russ.)

16. Solov’ev V. S. The Philosophical Principles of Integral Knowledge. In: Solov’ev V. S. Sobranie sochineniy: v tomakh [Solovyov V. S. The Complete Works: in Vols]. St. Petersburg, vol. 1 (1873—1877), pp. 227—375. (In Russ.)

17. Solov’ev V. S. Chteniya o Bogochelovechestve. Stat’i. Stikhotvoreniya i poema. Iz «Trekh razgovorov». Kratkaya povest’ ob Antikhriste [Lectures on Divine Humanity. Articles. Verses and the Poem. “Three Conversations”. A Brief History of Antichrist]. St. Petersburg, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1994. 527 p. (In Russ.)

18. Stoyunina M. N. My Memories About the Dostoevsky Family. In: F. M. Dostoevskiy v zabytykh i neizvestnykh vospominaniyakh sovremennikov [F. M. Dostoevsky in the Forgotten and Unknown Memoirs of His Contemporaries]. St. Petersburg, Andreev i synov’ya Publ., 1993. 331 p. (In Russ.)

19. Trubetskoy E. V. Vladimir Solovyov’s Worldview. In: Vladimir Solov’ev: pro et contra. Lichnost’ i tvorchestvo Vladimira Solov’eva v otsenke russkikh mysliteley i issledovateley. Antologiya: v 2 tomakh [Vladimir Solovyov: Pro et Сontra. Personality and Сreativity of Vladimir Solovyov in the Evaluation of Russian Thinkers and Researchers. Anthology: in 2 Vols]. St. Petersburg, Russian Christian Humanities Institute Publ., 2002, vol. 2. 815 p. (In Russ.)