References

 1. Ageeva G. A. Religioznaya propoved’ kak spetsificheskiy vid yazykovoy kommunikatsii: Na materiale sovremennykh nemetskoyazychnykh propovedey: dis. ... kand. filol. nauk [A Religious Sermon as a Specific Type of the Linguistic Communication: on the Material of Modern German-speaking Sermons. PhD. philol. sci. diss.]. Irkutsk, 1998. 183 p. (In Russ.)
 2. Amvrosiy (Klyucharev), Archbishop. Iskusstvo propovedi [The Art of Preaching]. Moscow, Sretenskiy monastyr’ Publ., 2006. 176 p. (In Russ.)
 3. Antoniy (Vadkovskiy), Archbishop. Iz istorii khristianskoy propovedi. Ocherki i issledovaniya [From the History of a Christian Sermon. Essays and Researches]. St. Petersburg, 1895. 401 p. (In Russ.)
 4. Belkina Yu. A., Nesterov D. A. A Comparative Analysis of the Genre of Sermon of Various Christian Confessions. In: Azimut nauchnykh issledovaniy: pedagogika i psikhologiya [“ASR: Pedagogy and Psychology”], 2014, no. 4 (9), pp. 12—13. (In Russ.)
 5. Braga G. Kak podgotovit’ bibleyskuyu propoved’ [How to Prepare a Biblical Sermon]. St. Petersburg, Bibliya dlya vsekh Publ., 1995. 204 p. (In Russ.)
 6. Burega V. V. Propovednicheskaya improvizatsiya: teoreticheskie podkhody i prakticheskie sovety [Evangelical Improvisation: Theoretical Approaches and Practical Suggestions]. Available at: https://omiliya.org/article/propovednicheskaya-improvizatsiya-teoreticheskiepodkhody-i-prakticheskie-sovety.html (аccessed on January 10, 2019). (In Russ.)
 7. Burtsev V. A. Diskurs russkoy pravoslavnoy propovedi: sposoby proizvodstva vyskazyvaniy: dis. … doktora filol. nauk [A Discourse of the Russian Orthodox Sermon: Methods of Production of Statements. PhD. philol. sci. diss.]. Yelets, 2012. 447 p. (In Russ.)
 8. Volkova A. G. A Genre of the Byzantine Sermon: Theology and Poetics (on the Materials of the Sermon of Andrew of Crete on the Annunciation Day). In: Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Filologiya. Zhurnalistika [Proceedings of Voronezh State University. Series: Philology. Journalism], 2014, no. 3, pp. 14—18. (In Russ.)
 9. Golubeva L. D. A Genre of Sermon in the Collection «“Unholy Saints” and Other Stories» by Archimandrite Tikhon Shevkunov. In: Khudozhestvennyy tekst glazami molodykh. Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [An Artistic Text Through the Eyes of Young People. Materials of the International Scientific-Practical Conference]. Yaroslavl, 2017, pp. 125—127. (In Russ.)
 10. Grossu N. S. Istoricheskie tipy tserkovnoy propovedi [Historical Types of the Church Sermon]. Kiev, 1910. 38 p. (In Russ.)
 11. Zvezdin D. A. Pravoslavnaya propoved’ kak zhanr tserkovno-religioznogo stilya sovremennogo russkogo literaturnogo yazyka: dis. … kand. filol. nauk [An Orthodox Sermon as a Genre of a Church-Religious Style of Modern Russian Literary Language. PhD. philol. sci. diss.]. Chelyabinsk, 2012. 201 p. (In Russ.)
 12. Istomina I. A. Sovremennaya pravoslavnaya propoved’: stilisticheskaya i pragmaticheskaya spetsifika: dis. … kand. filol. nauk [A Modern Orthodox Sermon: Stylistic and Pragmatic Specifics. PhD. philol. sci. diss.]. Yekaterinburg, 2013. 281 p. (In Russ.)
 13. Itskovich T. V. About a Compositional and Thematic Development of the Church Sermon. In: Izvestiya Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 2. Gumanitarnye nauki [Izvestia. Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts], 2006, issue 11, no. 41, pp. 163—175. (In Russ.)
 14. Itskovich T. V. Pravoslavnaya propoved’ kak tip teksta: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk [An Orthodox Sermon as a Type of Text. PhD. philol. sci. diss. abstract]. Yekaterinburg, 2007. 24 p. (In Russ.)
 15. Krylova I. A. Sovremennaya pravoslavnaya propoved’ v funktsional’no-stilisticheskom aspekte: dis. … kand. filol. nauk [A Modern Orthodox Sermon in a Functional and Stylistic Aspect. PhD. philol. sci. diss.]. St. Petersburg, 2005. 227 p. (In Russ.)
 16. Prashcheruk N. V. Sovremennaya dukhovnaya proza: traditsii, smysly, poetika [Modern Spiritual Prose: Traditions, Meanings, Poetics]. Yekaterinburg, 2018. 110 p. (In Russ.)
 17. Rogozin D. M. The Book About Monasticism as a Secular Phenomenon. In: Sotsiologicheskiy zhurnal, 2012, no. 2, pp. 170—174. (In Russ.)
 18. Sibireva M. V. Propoved’ mitropolita Filareta (Drozdova) v russkoy literature: problemy zhanra i stilya: dis. … kand. filol. nauk [A Sermon of Metropolitan Philaret (Drozdov) in Russian Literature: Problems of Genre and Style. PhD. philol. sci. diss.]. Moscow, 2008. 240 p. (In Russ.)
 19. Sklyarov O. N «“Unholy Saints” and Other Stories» of arch. Tikhon (Shevkunov): Narrator. Addressee. Character System. Narrative Strategies. In: Zhurnal Narratorium, 2017, no. 1 (10). Аvailable at: http://narratorium.rggu.ru/article.html?id=2637255. (accessed on November 5, 2018). (In Russ.)
 20. Tikhon (Shevkunov), Archimandrite. «Nesvyatye svyatye» i drugie rasskazy [“Unholy Saints” and Other Stories]. Moscow, Sretenskiy monastyr’ Publ., Olma media grupp Publ., 2012. 640 p. (In Russ.)
 21. Futkaradze N. D. General Characteristics of Church Sermon as a Genre of a Religious Discourse. In: Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A. S. Pushkina [Bulletin of Leningrad State University Named After A. S. Pushkin], 2010, no. 1, pp. 141—146. (In Russ.)
 22. Shubina T. A. Sovremennaya pravoslavnaya missionerskaya propoved’: metodika obucheniya zhanru v vysshikh dukhovnykh uchebnykh zavedeniyakh: dis. … kand. ped. nauk [A Modern Orthodox Missionary Sermon: Methods of Teaching of the Genre in Higher Spiritual Educational Institutions. PhD. pedagog. sci. diss.]. Moscow, 2008. 259 p. (In Russ.)